Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nowy podręcznik do nutrigenomiki w języku polskim | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nowy podręcznik do nutrigenomiki w języku polskim

Na rynku ukazał się właśnie nowoczesny podręcznik w języku polskim „Nutrigenomika”, autorstwa prof. dr hab. Agaty Chmurzyńskiej z Katedry Żywienia Człowieka i Dietetyki, Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu UPP.

 

 

Nutrigenomika to nauka, której przedmiotem badań są interakcje pomiędzy genami i żywieniem w kontekście zdrowia człowieka. Obejmuje ona z jednej strony wpływ  składników pokarmowych na funkcjonowanie genów, a z drugiej – sposób, w jaki różnorodność genów kształtuje reakcję organizmu na składniki pokarmowe, a tym samym wpływa na prawdopodobieństwo wystąpienia określonych cech.

Właśnie wydany podręcznik opisuje oddziaływanie żywności na organizm człowieka na poziomie zarówno komórkowym, jak i molekularnym. Książka przedstawia, w jaki sposób genetyczne, a przez to biochemiczne i fizjologiczne, właściwości organizmu wyznaczają możliwości wykorzystania składników pokarmowych i co z tego wynika dla zdrowia człowieka.

Publikacja dedykowana jest studentom dietetyki, już pracującym zawodowo dietetykom i wszystkim zainteresowanym interdyscyplinarnymi zagadnieniami, które dotyczą funkcjonowania ludzkiego organizmu. Kierowana jest również do studentów kierunków medycznych i biotechnologicznych.

https://pzwl.pl/Nutrigenomika,178727168,p.html

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY