Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility O misji społecznej Uniwersytetu w najnowszych "Wieściach Akademickich" | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

O misji społecznej Uniwersytetu w najnowszych "Wieściach Akademickich"

Współczesna uczelnia, wypełniając odpowiedzialnie i z zaangażowaniem swoją misję, istotnie wpływa na jakość życia społecznego w wymiarze lokalnym, regionalnym i globalnym.

 

 

Odpowiedzialna edukacja i kształtowanie właściwych postaw, tworzenie nowych idei, podejmowanie badań naukowych i prac rozwojowych na rzecz zrównoważonego rozwoju i środowiska, budowanie  świadomości społecznej poprzez popularyzację nauki oraz harmonijne współistnienie z otoczeniem to wyraz troski o dobro wspólne i jednocześnie niezbędne elementy rozwoju każdej instytucji akademickiej. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu od początku swojego istnienia starał się pełnić istotną rolę społeczną i wywierać realny wpływ na swoje otoczenie, z troską przede wszystkim o środowiskowe konsekwencje. Przykłady takich działań prezentujemy na stronach najnowszego numeru „Wieści Akademickich”, do lektury którego zachęcamy.

 

Numer do pobrania  

 

Na platformie cyfrowej https://issuu.com/uppwiesci/docs/wa-grudzie_2021_4_264

 

Iwona Cieślik
Redaktorka Naczelna Wieści Akademickich

(https://puls.edu.pl/repozytorium/wie-ci-akademickie-2021)

WYDZIAŁY