Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility O rozwoju współpracy polsko-brazylijskiej w obszarze badań naukowych oraz innowacji | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

O rozwoju współpracy polsko-brazylijskiej w obszarze badań naukowych oraz innowacji

Ambasada Brazylii w Polsce i Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej 25 sierpnia 2021 r. zorganizowały spotkanie online, którego celem było omówienie możliwych płaszczyzn dwustronnej współpracy naukowo-badawczej w zakresie rolnictwa, leśnictwa i gospodarki żywnościowej pomiędzy ośrodkami akademickimi w Polsce i Brazylii.

 

 

 

W spotkaniu udział wzięli H.E. Hadil Fontes da Rocha Vianna, ambasador Brazylii w Polsce, Dr Ademar S. da Cruz Junior, minister counsellor Ambasady Brazylii w Polsce, Carlos Panek S. de Araujo, główny specjalista Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej oraz przedstawiciele czołowych polskich uczelni o profilu rolniczym: Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Uniwersytet Przyrodniczy w 

Poznaniu, Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, Uniwersytet Jagielloński – Wydział Biochemii, Biofizyki i Biotechnologii. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu reprezentowali prof. dr hab. Piotr Goliński, prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej oraz mgr Hanna Agacińska, starszy specjalista Działu Projektów.

 

Podczas spotkania przedyskutowano zagadnienia związane z możliwymi obszarami współpracy pomiędzy uczelniami, zwłaszcza w zakresie wspólnych projektów naukowych. Prof. Piotr Goliński zaprezentował 16 propozycji tematów badawczych, zgłoszonych przez naukowców z Wydziałów: Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii (4), Leśnego i Technologii Drewna (3), Nauk o Żywności i Żywieniu (3) oraz Ekonomicznego (6). Uzgodniono również szczegóły dalszych działań, w tym konferencji organizowanej przez Ambasadę Brazylii w Polsce i Narodową Agencję Wymiany Akademickiej w listopadzie br. z udziałem uczelni i instytutów naukowych o profilu rolniczym z Polski i Brazylii.

 

 

 

 

 

Udostępnij ten artykuł

WYDZIAŁY