Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Obchody jubileuszu 70-lecia autonomii Uczelni i Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Obchody jubileuszu 70-lecia autonomii Uczelni i Dni Patrona Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

W roku 2021 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu obchodził 70-lecie autonomii Uczelni. Samodzielne lata funkcjonowania to czas rozwoju i tworzenia uniwersytetu nowoczesnego, w którym naukowcy realizują badania na światowym poziomie, a studenci zdobywają wiedzę i umiejętności odpowiadające potrzebom współczesnej gospodarki. Trwające  przez trzy dni - 11-13 maja br. – obchody, przeniesione z pierwotnie zaplanowanego listopadowego terminu, były hołdem dla akademickiej tradycji i osób szczególnie zaangażowanych w rozwój Uczelni.

 

 

 

Ważność tych uroczystości, obok podkreślenia tradycji i historii – przymiotów niezwykle znaczących w kształtowaniu akademickiej świadomości to również okazja do uhonorowania szczególnie zasłużonych pracowników i celebrowania promocji doktorskiej oraz wręczenia dyplomów doktorskich i habilitacyjnych.

 

UROCZYSTOŚĆ 70-LECIA AUTONOMII UCZELNI

Obchody zainaugurowała 11 maja 2022 r. uroczystość poświęcona siedemdziesiątej rocznicy autonomii Uczelni. Podczas wydarzenia w Kolegium Rungego prof. dr hab.  Krzysztof Szoszkiewicz, rektor UPP przypomniał historię Uczelni i podziękował pracownikom za ich zaangażowanie. „Dzięki wspaniałym profesorom - mistrzom i nauczycielom oraz ich znakomitym uczniom powstawały liczące się w Polsce i na świecie szkoły naukowe. To oni stali się dla wielu pokoleń pracowników i studentów niedoścignionymi autorytetami, wielkimi uczonymi i wspaniałymi nauczycielami akademickimi” – mówił podczas swojego przemówienia Rektor UPP.

Następnym punktem programu było specjalnie przygotowane na tę okazję okolicznościowe wystąpienie prof. dr hab. Moniki Kozłowskiej zatytułowane „O misji Uczelni z historią w tle”, w którym przedstawiła istotę funkcjonowania uczelni i realizacji jej misji w świetle historii, która obrazuje całość.

Dla podkreślenia ważności jubileuszowej chwili  i wyróżnienia osób szczególnie zasłużonych dla UPP wręczono wyróżnienia okolicznościowe i medale uczelniane - Zasłużony dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Academia Rerum Rusticarum Posnaniensis.

Uroczystość zakończył koncert pt. „Gwiezdny plon” w wykonaniu tenora Pawła Antkowiaka, kierownika Centrum Kultury Studenckiej z towarzyszeniem pianistki, Pani Marii Koszewskiej-Wajdzik. Po części oficjalnej goście przeszli do Domu Absolwenta, gdzie zapoznali się z ekspozycją Muzeum Uczelni.

 

UROCZYSTE POSIEDZENIE SENATU UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Uroczyste posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu to   kolejny punkt jubileuszowego programu,  nawiązujący do obchodów Dnia Patrona Uczelni i poświęcony uhonorowaniu pracowników szczególnie zasłużonych dla rozwoju Uniwersytetu. W tym dniu, 12 maja br., 46 pracowników, którzy wzorowym wykonywaniem swoich obowiązków przyczynili się do tworzenia wielkości Uniwersytetu, otrzymało medale i odznaczenia.

Krzyżem zasługi, przyznawanym postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zasługi dla państwa lub obywateli spełniając czyny przekraczające zakres ich zwykłych obowiązków, a przynoszące znaczną korzyść państwu lub obywatelom, ofiarną działalność publiczną, ofiarne niesienie pomocy oraz działalność charytatywną, odznaczonych zostało dwóch Profesorów. Złoty Krzyż Zasługi otrzymał prof. dr hab. Hieronim Zbigniew Jakubowski, a Brązowy Krzyż Zasługi - prof. UPP dr hab. Gniewko Bolesław Niedbała.

Drugą grupą uhonorowanych pracowników było 44 odznaczonych Medalami Za Długoletnią Służbę: Złotymi, Srebrnymi i Brązowymi. Medale te są nadawane za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa. Medale w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wręczała Pani Aneta Niestrawska, I Wicewojewoda Wielkopolski w towarzystwie prof. dr. hab. Krzysztofa Szoszkiewicza.

Podczas uroczystości Rektor UPP dziękował odznaczonym pracownikom za wieloletnią pracę na rzecz Uczelni. „Jesteście Państwo żywym przykładem szczególnego poświęcenia i zaangażowania dla Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, które w sposób doniosły zostały docenione. Myślę, że swoją postawą byliście Państwo przykładem dla innych, jak pracować, z jaką charyzmą i zaangażowaniem podejmować powierzone zadania. Dziękuję dziś za wieloletni trud, za dawanie przykładu rzetelności i wierne trwanie przy Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. Jestem przekonany, że efekty tej  pracy zostaną zachowane i wspominane przez nas wszystkich. Pamiętajcie, że to dzięki Wam nasz Uniwersytet trwa i wciąż się rozwija dla dobra naszego środowiska i polskiej nauki. Uzyskaliście Państwo uznanie nie tylko wśród współpracowników i wychowanków, ale także władz państwowych. Te niebywałe wyróżnienia sprawiają, że spoglądamy dziś w waszym kierunku z podziwem i uznaniem” – zakończył Rektor.

Oprawę muzyczną uroczystości zapewnił „Zespół Trębaczy Myśliwskich „Venator”.

 

 

PROMOCJE DOKTORSKIE ORAZ WRĘCZENIE DYPLOMÓW DOKTORSKICH I HABILITACYJNYCH

Trzecim wydarzeniem wpisanym w cykl obchodów były promocje doktorskie oraz wręczenia dyplomów doktorskich i habilitacyjnych, które odbyły się po dwuletniej przerwie.  W roku akademickim 2020/2021 Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu wypromował 46 doktorów, a 12 osób uzyskało stopień naukowy doktora habilitowanego. Ponadto 3 pracowników podwyższyło swoje kwalifikacje w innych uczelniach, uzyskując stopień doktora – 1 osoba i doktora habilitowanego – 2 osoby.

Podczas swojego przemówienia Rektor Uczelni zwrócił uwagę, że jest to święto całej wspólnoty uczelni, która powiększa się o nowych doktorów habilitowanych i doktorów. „Rozwój nauczyciela akademickiego nie polega na opanowaniu pewnego zakresu wiedzy, czy zebraniu i przekazaniu wyników badań, ale na uczeniu się metod zdobywania wiedzy i kształceniu umiejętności prowadzenia samodzielnej pracy naukowej i dydaktycznej. Ważna jest także kreatywność, która obecna jest we wszystkim, co robimy i aby bardziej świadomie wykorzystywać swój twórczy potencjał każdy naukowiec powinien nauczyć się używać odpowiednich narzędzi, które daje właściwa edukacja. Nierozerwalny związek kształcenia i badań naukowych jest gwarancją nie tylko nowoczesnego nauczania na wysokim poziomie, lecz także autonomii i wolności akademickiej, jak i zrównoważonego rozwoju całego społeczeństwa” – podkreślił Rektor.

W tym dniu wręczone zostały również Medale Komisji Edukacji Narodowej, za osiągnięcia w działalności dydaktycznej i zasługi dla edukacji oraz kształcenia kadr.

Oprawę muzyczną zapewnił Chór Akademicki „Coro da Camera” pod dyrekcją dr Barbary Dąbrowskiej- Silskiej.

 

FOTOGALERIA Z WYDARZENIA

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

Fot. Maciej Szebiotko, Katarzyna Lesińska

 

 

WYDZIAŁY