Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Centrum E-Learningu UPP – każde zgłoszenie, uwaga czy sugestia nie zostaną bez odpowiedzi | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Centrum E-Learningu UPP – każde zgłoszenie, uwaga czy sugestia nie zostaną bez odpowiedzi

Od marca tego roku, ze względu na sytuację epidemiczną, w naszej uczelni wykorzystywane są narzędzia informatyczne ułatwiające komunikację oraz realizację zajęć w trybie zdalnym. W sierpniu zostało powołane Centrum e-Learningu. Celem jego działań jest wsparcie pracowników oraz studentów w zakresie wykorzystania systemów informatycznych oraz platform edukacji zdalnej.

Prowadzenie nauki zdalnej, w związku z wybuchem epidemii COVID-19, okazało się wielkim wyzwaniem przed jakim stanął Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Już w marcu w naszej uczelni został utworzony Zespół ds. wdrożenia kształcenia zdalnego, który dokonał wyboru narzędzi informatycznych do prowadzenia zajęć online oraz przekazał dostęp do nich pracownikom oraz studentom. W sierpniu, zarządzeniem nr 125/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, powołane zostało Centrum e-Learningu UPP.

 

Ułatwienie pracy w trybie online

- W warunkach dużej różnorodności systemów informatycznych uczelni, wymiana danych pomiędzy nimi nie jest łatwa, wymaga czasu oraz środków finansowych, o które będziemy się starać. Stąd na chwilę obecną pozostają do Państwa dyspozycji platformy i systemy wykorzystywane w poprzednim semestrze - mówi dr hab. inż. Ireneusz Laks, Kierownik Centrum e-Learningu.

Głównym priorytetem Centrum jest utworzenie, wdrożenie, konfigurowanie oraz rozwój spójnej uczelnianej platformy e-learningowej, umożliwiającej organizację i realizację zajęć w trybie zdalnym.

- Planujemy wdrożenie rozwiązań, które pozwolą na integrację kont systemów e-learningowych z wirtualnym dziekanatem, a użytkownik będzie wykorzystywał tylko jeden login i hasło, które można aktualizować w jednym miejscu – dodaje Kierownik Centrum e-Learningu.

 

Rozwój zasobów szkoleniowych

Dotychczasowa działalność Centrum skupiała się na analizach rozwiązań oraz zagadnieniach technicznych i organizacyjnych związanych między innymi z obsługą kont w systemach. Administratorzy systemów byli i są mocno zaangażowani w proces importu nowych użytkowników, przede wszystkim studentów pierwszego roku. Testowano stabilność i bezpieczeństwo systemu Moodle. Opracowywane są nowe instrukcje dla użytkowników, które będą stopniowo udostępniane.

- Opracujemy wytyczne do organizacji i prowadzenia zajęć w trybie synchronicznym (online) oraz asynchronicznym (bez kontaktu bezpośredniego, np. dla ćwiczeń projektowych). Powstałe dobre praktyki posłużą weryfikacji wiedzy i umiejętności studentów oraz do ich aktywizowania - tłumaczy dr hab. inż. Ireneusz Laks. - Planowane są szkolenia zdalne z obsługi nowej dla wielu pracowników i studentów platformy Moodle. Zachęcamy do korzystania z tej platformy i zgłaszania zapotrzebowania na tworzenie kursów poprzez udostępniony formularz.

Centrum e-Learningu będzie wspierać wykładowców oraz studentów w efektywnym wykorzystaniu dostępnych rozwiązań. Planowany jest rozwój zasobów szkoleniowych portalu e-learningowego, gdzie pojawiać się będą materiały dotyczące obsługi trzech głównych platform: Moodle, MS Teams, Google for Education oraz systemów wideokonferencyjnych ZOOM i BigBlueButton (dostępny na platformie Moodle).

 

Centrum e-Learningu to sześcioosobowy zespół

Centrum jest jednostką doradczą dla Rektora ds. studiów w zakresie kształcenia na odległość. Doradztwo i wsparcie obejmie takie kwestie jak: regulamin studiów, zasady metodyki i rozliczania zajęć w trybie zdalnym oraz organizacja roku akademickiego. 

Jednostkę tworzą specjaliści z zakresu metodyki kształcenia zdalnego, informatycy posiadający wiedzę i umiejętności niezbędne do bezpiecznego funkcjonowania platform e-learningowych, tworzenia multimediów wykorzystywanych w kursach online oraz komunikacji z grupami docelowymi. Pracują w trybie zdalnym, a ich „biurem” jest zespół utworzony w systemie MS-Teams.

- Wszyscy jesteśmy pracownikami naszego Uniwersytetu i realizujemy zadania w ramach dodatkowych obowiązków, co chciałbym podkreślić. Stąd też prosimy o wyrozumiałość w przypadku dużej liczby zgłoszeń i próśb. Będą one realizowane w możliwie szybkim terminie - mówi dr hab. inż. Ireneusz Laks. - Nauka w trybie zdalnym to proces, który zależy od wielu czynników, wśród których istotne są nie tylko kwestie techniczne, ale również zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron. Liczę na zrozumienie i zaangażowanie całej społeczności akademickiej w rozwój naszego uniwersytetu w tym obszarze – reasumuje.

 

Kontakt do Centrum e-Learningu: cel@up.poznan.pl.

 

Skład osobowy Centrum e-Learningu:

Imię i Nazwisko

Funkcja

Jednostka UPP

Zakres obowiązków

Ireneusz Laks

Kierownik Centrum

Katedra Budownictwa
i Geoinżynierii

Kierowanie zasobami Centrum, tworzenie materiałów szkoleniowych i wytycznych dla kształcenia zdalnego.

Zbigniew Walczak

Metodyk kształcenia na odległość

Katedra Budownictwa
i Geoinżynierii

Tworzenie materiałów szkoleniowych, prowadzenie szkoleń, wspomaganie procesu tworzenia multimedialnych materiałów e-learning.

Maciej Banaszak

Informatyk- administrator systemów

Ośrodek Informatyki

Obsługa, utrzymanie i integracja systemów e‑learning MS Teams i Moodle oraz kont użytkowników.

Krzysztof Napierała

Informatyk- administrator systemów

Ośrodek Informatyki

 

Administrator systemów, integracja z innymi systemami informatycznymi Uczelni, zarządzanie kontami na platformie MS Teams oraz Moodle.

Bartosz Wierzejewski

Informatyk- administrator systemów

Ośrodek Informatyki

 

Obsługa, utrzymanie i integracja systemów e‑learning Google for Education i Moodle oraz kont użytkowników.

Robert Lesiński

Administrator strony WWW

Ośrodek Informatyki

 

Upowszechnienie informacji o Centrum, komunikacja wewnętrzna.

 

 

Iwona Cieślik, Rzeczniczka prasowa UPP

Aleksandra Łozowska, Dział Projektów

WYDZIAŁY