Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility CZTERECH MŁODYCH NAUKOWCÓW Z UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU OTRZYMA STYPENDIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

CZTERECH MŁODYCH NAUKOWCÓW Z UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU OTRZYMA STYPENDIA MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO

Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego wyłonił 200 wybitnych młodych naukowców, w tym 53 doktorantów, którym przyznał stypendium. Wśród wyróżnionych jest aż czterech naukowców z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Minister nauki wybrał stypendystów spośród 1793 wnioskodawców. Stypendium może być przyznane młodym naukowcom, którzy w dniu podjęcia decyzji o przyznaniu stypendium, tj. 15 czerwca 2020 r., posiadali status młodego naukowca. Stypendia zostały przyznane na wnioskowany okres, a ich miesięczna wysokość wynosi 5.390 zł.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu może poszczycić się największą liczbą stypendystów wśród uczelni o profilu rolniczo-przyrodniczym.  Na liście osób, którym Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznał stypendium dla wybitnych młodych naukowców w 2020 roku z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu znaleźli się:

  • dr Bartłomiej Glina - rolnictwo i ogrodnictwo (Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii)
  • dr Bartosz Andrzej Kierończyk - zootechnika i rybactwo (Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach)
  • dr Przemysław Łukasz Kowalczewski - technologia żywności i żywienia (Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu)
  • mgr inż. Kamil Kozłowski Doktorant -  inżynieria mechaniczna (Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii).

Pełna lista stypendystów dostępna jest na stronie MNiSW

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

WYDZIAŁY