Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility DOKTORANTKI Z WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ I NAUK O ZWIERZĘTACH UPP STYPENDYSTKAMI NAWA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

DOKTORANTKI Z WYDZIAŁU MEDYCYNY WETERYNARYJNEJ I NAUK O ZWIERZĘTACH UPP STYPENDYSTKAMI NAWA

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) rozstrzygnęła drugi nabór wniosków o stypendia w Programie im. Wilhelminy Iwanowskiej. Do renomowanych ośrodków naukowych za granicą wyjedzie 66 najlepszych doktorantów, wśród laureatów są dwie doktorantki z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP. Stypendystów wyłoniono spośród 228 osób, które złożyły wnioski.

Mgr Joanna Białas oraz mgr Zuzanna Jagiełło uzyskały stypendia na odbycie stażu w najlepszych zagranicznych ośrodkach naukowych. Promotorami doktorantek są prof. UPP dr hab. Janusz Kloskowski i prof. UPP dr hab. Grzegorz Maciorowski, a promotorem pomocniczym dr Marcin Tobółka z Instytutu Zoologii UPP. Joanna Białas w 2021 wyjedzie do Monachium i będzie pracować w zespole doskonałego naukowca - Nielsa Dingemansa. Badania, które będzie prowadziła dotyczą zagadnień związanych z wyborem siedlisk, co jest głównym tematem dotychczasowych badań doktorantki. Tym razem jednak badania zostaną przeprowadzone w bardzo ciekawym układzie badawczym ponieważ będą dotyczyć relacji żywiciela i pasożyta, a konkretnie sikor bogatek i kleszczy. Natomiast Zuzanna Jagiełło jeszcze w 2020 wyjedzie do Granady i będzie pracować w nowo tworzącym się zespole świetnego, młodego  naukowca - Juana Diego Ibanez Alamo. Doktorantka będzie pracowała nad projektem dotyczącym ekologii rozrodu ptaków miejskich, w obszarze przede wszystkim budowy gniazd, z uwzględnieniem ich właściwości termicznych oraz użycia plastiku w konstrukcji gniazda. Temat jest bardzo aktualny i wpisuje się w kierunek badań realizowany w ramach pracy doktorskiej.

 

„Obie doktorantki już niemal ukończyły zbieranie materiału do swoich rozpraw doktorskich. Ich wytężona praca zaowocowała już bardzo dobrymi publikacjami w czasopismach naukowych, a zebrany przez nie materiał posłuży w najbliższym czasie do wyjaśniania ważnych w przyrodzie zjawisk, takich jak wpływ zanieczyszczenia środowiska plastikiem na biologię ptaków i mikroorganizmów czy wpływ składowisk odpadów i zmian w zagospodarowaniu gruntów na dynamikę populacji ptaków” – mówi dr Marcin Tobółka. Obie doktorantki, mimo młodego wieku, mają już  spore doświadczenie w prowadzeniu badań w międzynarodowych zespołach, a wyjazdy na staże znacząco wpłyną na ich rozwój naukowy.

 

Spośród laureatów drugiej edycji Programu im. Wilhelminy Iwanowskiej największa grupa to badacze nauk przyrodniczych (28), następnie inżynieryjnych i technicznych (23) oraz medycznych (7). Z kolei cieszące się największą popularnością kierunki wyjazdów wśród młodych naukowców to: Stany Zjednoczone (18), Włochy (8), Niemcy (7), Szwajcaria (4), Wielka Brytania (4), Dania (3) i Francja (3). Wśród stypendystów NAWA znalazło się 41 kobiet i 25 mężczyzn.

 

Celem Programu jest zwiększenie mobilności międzynarodowej doktorantów polskich uczelni przez umożliwienie im prowadzenia badań naukowych lub zajęć dydaktycznych w najlepszych zagranicznych ośrodkach na całym świecie. Wyjazdy trwające od 3 do 12 miesięcy pozwalają im na włączenie się w pracę uznanych zespołów naukowych i realizację projektów pod opieką wybitnych naukowców z zagranicy.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY