Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility I posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

I posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

23 września 2020 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w kadencji 2020-2024. Ze względu na obowiązujący stan epidemii i w celu zachowania zalecanych zasad bezpieczeństwa, w tym zachowania dystansu społecznego, posiedzenie odbyło się w sali Biocentrum UPP.

 

Posiedzenie zainaugurował Rektor UPP prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, który witając i gratulując nowym Senatorom wyboru, podkreślił, że rola jaka została im powierzona to wyraz zaufania społeczności akademickiej, którą reprezentują. W posiedzeniach Senatu udział biorą również z głosem doradczym: prorektorzy, dziekani wydziałów, przewodniczący Rady Uczelni, a także Kanclerz, Kwestor, dyrektor Szkoły Doktorskiej, dyrektor Biblioteki Głównej oraz przedstawiciele związków zawodowych. 

 

Członkami Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w kadencji 2020-2024 są:

Rektor: prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz                       

Przedstawiciele profesorów i profesorów uczelni:

Dyscyplina Rolnictwo i Ogrodnictwo:

 • prof. dr hab. Daniel Lipiński                                                 
 • prof. dr hab. Hubert Waligóra                                                        
 • prof. UPP dr hab. Wojciech Antkowiak                   

Dyscyplina Nauki Leśne:

 • prof. dr hab. Piotr Łakomy                                       
 • prof. dr hab. Krzysztof Adamowicz
 • prof. UPP dr hab. Cezary Beker                               

Dyscyplina Weterynaria:

 • prof. dr hab. Marek Świtoński         

Dyscyplina Zootechnika i Rybactwo:

 • prof. dr hab. Damian Józefiak                                  
 • prof. dr hab. Piotr Ślósarz    
 • prof. UPP dr hab. Jan Mazurkiewicz            

Dyscyplina Nauki Biologiczne:

 • prof. dr hab. Joanna Śliwowska                       

Dyscyplina Technologia Żywności i Żywienia:

 • prof. dr hab. Jacek Nowak                                         
 • prof. UPP dr hab. Wojciech Białas               
 • prof. UPP dr hab. Joanna Suliburska            

Dyscyplina Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka:

 • prof. dr hab. Agnieszka Ławniczak-Malińska           
 • prof. UPP dr hab. Tomasz Kałuża     

Dyscyplina Inżynieria Mechaniczna:

 • prof. dr hab. Jacek Dach                               

Dyscyplina Ekonomia i Finanse:

 • prof. UPP dr hab. Rafał Baum                                  
 • prof. UPP dr hab. Wawrzyniec Czubak        
 • prof. UPP dr hab. Karolina Pawlak                           

Przedstawiciele nauczycieli akademickich niebędących profesorami i profesorami uczelni:

Dyscyplina Rolnictwo i Ogrodnictwo: dr inż. Łukasz Sobiech                                             

Dyscyplina Nauki Leśne: dr inż. Łukasz Matwiej                                                     

Dyscyplina Weterynaria i Dyscyplina Nauki Biologiczne: dr n. wet. Sebastian Smulski     

Dyscyplina Zootechnika i Rybactwo: dr inż. Mariusz Maćkowski                                       

Dyscyplina Technologia Żywności i Żywienia: dr inż. Tomasz Szablewski                          

Dyscyplina Inżynieria Środowiska, Górnictwo i Energetyka: dr hab. Natalia Walczak

Dyscyplina Inżynieria Mechaniczna: dr hab. Gniewko Niedbała                            

Dyscyplina Ekonomia i Finanse: dr Agnieszka Kozera                                 

Przedstawiciel nauczycieli akademickich reprezentujący dyscypliny niewiodące:

dr hab. Elżbieta Mikołajczak                                                

Przedstawiciele pracowników niebędących nauczycielami akademickimi:

mgr Cezary Kozera                                                               

mgr Karolina Szybowicz                                                       

Przedstawiciel doktorantów: mgr inż. Marlena Wojnowska                                       

Przedstawiciele studentów:

Klaudia Karczewska                                                              

Monika Żórawska                                                                

Agata Walczak                                                                     

Marta Guźniczak                                                                  

Agata Kubiak                                                                        

Kamil Wesołowski                                                                

Michał Śliwowski                  

 

Po przedstawieniu członków Senatu kadencji 2020-2024 przez prof. dr. hab. Romana Gornowicza, Prorektora ds. kadr i rozwoju uczelni, przystąpiono do kolejnych punktów porządku obrad - uchwały dotyczącej regulaminu ramowego komisji senackich oraz deklaracji pracy w stałych komisjach senackich.

 

Podjęte zostały również uchwały w sprawie ustalenia programu studiów podyplomowych: Ekonomika gospodarstwa rolnego, Rolnictwo ekologiczne oraz Rolnictwo. Wszystkie uchwały zostały pozytywnie zaopiniowane przez Senacką Komisję ds. Studiów poprzedniej kadencji, pod przewodnictwem prof. dr. hab. Piotra Golińskiego.

 

Następnie zmienione zostały uchwały nr 364/2019 z dnia 18 września 2019 roku oraz nr 429/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów.

 

W kolejnym punkcie obrad powołana została Uczelniana Komisja Dyscyplinarna dla Nauczycieli Akademickich. Na zakończenie podjęto uchwałę w sprawie zawarcia umowy o współpracy z Uniwersytetem w Padwie – uczelnią założoną w roku 1222, której absolwentem był nie kto inny jak Mikołaj Kopernik.

 

Wszystkie uchwały podjęte podczas I posiedzenia Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dostępne są na stronie internetowej UPP w REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

Udostępnij ten artykuł

WYDZIAŁY