Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Kolejna obrona on-line, tym razem na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UPP. | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Kolejna obrona on-line, tym razem na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UPP.

Na Wydziale Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu UPP odbył się pierwszy, zdalnie przeprowadzony egzamin dyplomowy. Z wykorzystaniem Microsoft Teams’a kierunek architektura krajobrazu z sukcesem ukończyła inż. arch. kraj. Martyna Ośmiałowska, z pracą dyplomową, nad którą opiekę sprawował dr inż. arch. kraj. Miłosz Walerzak.

Wysoka średnia ze studiów, bardzo dobrze oceniona praca inżynierska pt. Projekt gospodarki drzewostanem w kontekście wytycznych do rewaloryzacji w zabytkowym parku w Aleksandrowie Kujawskim oraz zadowoleni z odpowiedzi egzaminatorzy w osobach prof. UPP dra hab. Piotra Urbańskiego i dra inż. Jacka Mądrawskiego zaowocowały bardzo dobrą oceną na dyplomie i… westchnieniem ulgi Dyplomantki. Do gratulacji przyłączył się także, czuwający nad przebiegiem egzaminu, prodziekan ds. studiów prof. UPP dr hab. Wojciech Antkowiak.

 

prof. UPP dr hab. Wojciech Antkowiak
prodziekan ds. studiów 

 

WYDZIAŁY