Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility List Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

List Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Szanowni Członkowie Wspólnoty Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu,

 

Podobnie jak liczni przedstawiciele środowiska akademickiego w całej Polsce, podzielam zaniepokojenie ostatnimi wydarzeniami, będącymi konsekwencją rozstrzygnięcia Trybunału Konstytucyjnego. Decyzja ta została podjęta w sytuacji szczególnego zagrożenia zdrowia i życia przez rozwój pandemii COVID-19 oraz bez odpowiedniego wsparcia społecznego.

 

Uniwersytet zawsze był i powinien być miejscem debaty oraz rozważnej refleksji, gdzie poszukuje się prawdy, gdzie respektowane jest prawo wolności myśli i dąży się do zrozumienia otaczającego świata. Dlatego mam nadzieję, że rozsądne głosy środowisk akademickich przekonają decydentów do pilnego wypracowania rozwiązań, które uspokoją sytuację społeczną w Polsce.

 

Bardzo proszę wszystkich naszych pracowników i studentów, którzy aktywnie angażują się w toczące się wydarzenia, aby czynili to w duchu koncyliacyjnym, w duchu wzajemnego szacunku, tolerancji oraz z dbałością o zdrowie swoje i innych.

 

                                Prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz

                                Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Udostępnij ten artykuł

WYDZIAŁY