Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Nowe nazwy Wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Nowe nazwy Wydziałów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Od 1 września 2020 r. zgodnie z Zarządzeniem Rektora strukturę wydziałową Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu tworzy sześć, a nie jak do tej pory osiem strukturalnych jednostek organizacyjnych. Cztery z wydziałów funkcjonują pod nową nazwą.

Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii (WRO), powstał z połączenia Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii  oraz Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu. W ramach wydziału funkcjonuje 16 katedr oraz Stacja Doświadczalna.

 

Wydział Leśny i Technologii Drewna (WLD) to dotychczasowy Wydział Leśny i Wydział Technologii Drewna. Na wydział składa się obecnie 17 katedr oraz Ogród Dendrologiczny.

 

Dotychczasowy Wydział Inżynierii Środowiska i Gospodarki Przestrzennej zmienił nazwę na Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej (WI), a w jego skład wszedł Instytut Inżynierii Biosystemów, który do tej pory znajdował się w strukturze Wydział Rolnictwa i Bioinżynierii. Powstały wydział składa się z 6 katedr.

 

Wydział Ekonomiczno-Społeczny przemianowany został na Wydział Ekonomiczny (WE), w ramach którego funkcjonuje 5 katedr.

 

Nazwy nie zmienił Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach (WWZ) ze strukturą opartą o: 7 katedr, Uniwersyteckie Centrum Medycyny Weterynaryjnej oraz Wydziałową Pracownię Komputerową.

 

Bez zmiany nazwy pozostaje również Wydział Nauk o Żywności i Żywieniu (WNZ), zmieniła się jednak struktura wewnątrzwydziałowa, na którą składają się teraz 9 katedr.

 

Nowa struktura wydziałowa jest pokłosiem nowej klasyfikacji dyscyplin naukowych, która wprowadzona została na mocy Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 20 września 2018 roku, na potrzeby przeprowadzenia oceny jakości działalności naukowej. Do tej pory w ramach ewaluacji zestawiano wydziały uczelni. Ewaluacji w nowym systemie natomiast podlega działalność naukowa całej uczelni w poszczególnych dyscyplinach. Pierwsza ewaluacja jakości działalności naukowej wg nowych zasad zostanie przeprowadzona w 2022 roku.

Zarządzenie nr 124/2020 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 24 sierpnia 2020 roku w sprawie struktury organizacyjnej wydziałów, nazw i symboli jednostek wewnątrzwydziałowych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP 

 

Udostępnij ten artykuł

WYDZIAŁY