Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Obrony on-line na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Obrony on-line na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu

Dnia 23 kwietnia br. odbyły się dwie pierwsze na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu obrony prac magisterskich online! Obie realizowane były w Zakładzie Fermentacji i Biosyntezy Instytutu Technologii Żywności Pochodzenia Roślinnego. Komisja Egzaminacyjna Pani Reshmy Varghese obradowała w składzie: Przewodniczący – Pan Profesor Jacek Nowak, Recenzent – Pan doktor Marcin Kidoń oraz promotor – dr M. Kuligowski. Po krótkiej prezentacji pracy odbyła się tradycyjna dyskusja połączona z serią pytań. Na zakończenie, zarówno promotor, jak i dyplomantka podkreślali ogromną rolę i zaangażowanie w realizację pracy Pani mgr Katarzyny Polanowskej. Spotkanie on-line odbyło się na platformie Microsoft Teams.
 

Drugi egzamin dyplomowy, za pomocą aplikacji Zoom, przeprowadziła komisja w składzie: Przewodniczący – Pan Profesor Jacek Nowak, Promotor - Pani dr hab. Kamila Goderska oraz Pani dr hab. Elżbieta Radziejewska-Kubzdela w roli recenzenta. Pani Kanan Dombhare realizowała pracę pod tytułem Probiotics in vegetable juices.
 

Prace zostały obronione na ocenę bardzo dobrą. Obu Paniom magister składamy serdeczne gratulacje.

 

dr inż. Maciej Kuligowski 

WYDZIAŁY