Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Pamiętamy o tych, którzy odeszli | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pamiętamy o tych, którzy odeszli

Początek listopada jest szczególnym czasem, kiedy towarzyszy nam pamięć o zmarłych. Oderwani od codzienności zatrzymujemy się, składamy kwiaty i palimy znicze kierując swoje myśli do Tych, którzy odeszli. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu każdego roku wspomina członków społeczności akademickiej, których nie ma już wśród nas.

 

Co roku przed świętem zmarłych, władze Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu odwiedzają groby Rektorów i pracowników, którzy współtworzyli uczelnię. Wieńce składane na cmentarzach i na mogiłach są wyrazem szacunku dla zmarłych i poszanowania dla tradycji uczelni.

 

Symboliczny wieniec upamiętniający zmarłych profesorów i wszystkich pracowników Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu złożono tradycyjnie na cmentarzu parafialnym św. Jana Vianneya w Poznaniu. Na cmentarzu tym kwiatami uczczono również pamięć prof. Czesława Szafrańskiego (prorektora ds. kadr i rozwoju uczelni w latach 2008-2015). Wiązanki i znicze złożono w imieniu społeczności akademickiej UPP także na grobach: prof. Jerzego Zwolińskiego (rektor w latach 1972-1978), prof. Włodzimierza Fiszera (rektor w latach 1982-1984 oraz 1987-1990) na cmentarzu komunalnym Junikowo w Poznaniu; prof. Kazimierza Szebiotko (rektor w latach 1984-1987) na cmentarzu parafii Matki Boskiej Wniebowziętej w Puszczykowie oraz Zbigniewa Szalaty (Kanclerz UPP) na cmentarzu parafii pw. Św. Augustyna w Czapurach. Pamiętając o patronie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Auguście hr. Cieszkowskim, wybitnym filozofie, społeczniku i mecenasie edukacji rolniczej, złożono kwiaty w wierzenickim kościele, gdzie mieści się Krypta Cieszkowskich.

 

Pamiętajmy o tych, którzy odeszli, aby ich życie i dokonania były wciąż obecne w naszej akademickiej świadomości.  Pamięć o Nich jest okazją do oddania Im czci i buduje tożsamość naszej wspólnoty.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY