Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Pierwsza publiczna obrona pracy doktorskiej na Nowym Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pierwsza publiczna obrona pracy doktorskiej na Nowym Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

We wtorek 29 września 2020 r. na Nowym Wydziale Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej w Katedrze Inżynierii Biosystemów odbyła się pierwsza publiczna obrona pracy doktorskiej. Bohaterem tego dnia był mgr inż. Jakub Frankowski, który w autoreferacie przedstawił główne tezy i wyniki swojej dysertacji pt. „Potencjał energetyczny konopi siewnych (Cannabis sativa L.) odmiany Henola”.

Obrona pracy, mimo licznych i ciekawych pytań, przebiegła bardzo sprawnie. Doktorant otrzymał dwie pozytywne recenzje z wnioskiem o wyróżnienie rozprawy. Mimo obostrzeń związanych z COVID-19 publiczność dopisała. Wszyscy goście dostosowali się do zasad reżimu sanitarnego i osobiście, choć z daleka, gratulowali sukcesu.

 

W czwartek 1 października 2020 r. Rada Naukowa Dyscypliny Inżyniera Mechaniczna podjęła stosowane uchwały w sprawie nadania stopnia doktora oraz wyróżnienia rozprawy. Promotorem pracy był prof. UPP dr hab. Maciej Zaborowicz z Katedry Inżynierii Biosystemów, a promotorem pomocniczym prof. IWNiRZ dr hab. Małgorzata Łochyńśka.

Świeżo upieczonemu doktorowi składamy serdeczne gratulacje!

 

prof. UPP Maciej Zaborowicz
Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej 

Udostępnij ten artykuł

WYDZIAŁY