Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ponad 200 pracowników uczelni weźmie udział w Programie Rozwoju Kadry Administracyjnej i Zarządczej | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ponad 200 pracowników uczelni weźmie udział w Programie Rozwoju Kadry Administracyjnej i Zarządczej

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Pracownicy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu zatrudnieni na stanowiskach kierowniczych i administracyjnych wezmą udział w szkoleniach i kursach podnoszących ich kompetencje zarządcze. Celem programu rozwoju kadry administracyjnej i zarządczej jest trwała poprawa jakości i efektywności funkcjonowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w zakresie zarządzania uczelnią.

Program rozwoju kadry administracyjnej i zarządczej obejmuje cykl szkoleń, których celem jest podniesienie kompetencji pracowników oraz pracowniczek w takich obszarach tematycznych jak:

 • obsługa klienta i radzenie sobie z trudnymi sytuacjami,
 • podstawy prawne działalności uczelni wyższej,
 • postępowanie administracyjne w uczelni wyższej,
 • profesjonalna obsługa studentów i doktorantów,
 • finanse uczelni wyższej,
 • zamówienia publiczne,
 • strategiczne zarządzanie uczelnią w świetle zmian w szkolnictwie wyższym,
 • rozwój kompetencji menedżerskich i zarządzanie zmianą,
 • wykorzystanie bezpłatnych narzędzi do usprawniania pracy,
 • narzędzia promocji i komunikacji,
 • zarządzanie bezpieczeństwem informatycznym.

 

KADRA ADMINISTRACYJNA

Szkolenia dla kadry administracyjnej, których tematyka obejmuje kluczowe obszary działania uczelni, mają charakter warsztatowy i umożliwią pracownikom wyjaśnianie wątpliwości pojawiających się w ich codziennej pracy. Szkolenia przyczynią się ponadto do wzrostu jakości obsługi studentów oraz wsparcia w czynnościach administracyjnych nauczycieli akademickich. „Wierzymy, że zdobycie nowej wiedzy i praktycznych umiejętności rzutować będzie na wyższą efektywność w pracy, a tym samym skuteczne i profesjonalne funkcjonowanie Uczelni” – mówi Agnieszka Zielińska, koordynatorka projektu z ramienia Działu Projektów. „Dodatkowo udział w szkoleniach z zakresu kompetencji miękkich wpłynie pozytywnie na komunikację między administracją i jej poszczególnymi jednostkami, jak również kadrą badawczo-dydaktyczną” – dodaje koordynatorka.

Trenerzy zaangażowani do realizacji szkoleń, to doświadczeni eksperci z firm zewnętrznych, których wykształcenie i wieloletnia praktyka pozwalają na wypracowanie z grupą szkoleniową rozwiązań odpowiadających na jej konkretne i realne potrzeby.

 

Do Programu zapisało się ponad 200 pracowników i pracowniczek kadry administracyjnej, którzy pochodzą z różnych działów i jednostek Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. „Ustawowe zmiany w organizacji i funkcjonowaniu szkolnictwa wyższego wymuszają zmiany na uczelni, dlatego istotne jest aby jak najwięcej pracowników wzięło udział w szkoleniach, które mają na celu usprawnienie ich pracy dzięki nabywaniu nowych umiejętności i kompetencji. Umożliwienie pracownikom rozwoju wiąże się także z większą satysfakcją zawodową i zaangażowaniem w pracę oraz wpływa na budowanie atmosfery zachęcającej do współpracy, dialogu, wsparcia i wzajemnego szacunku” – mówi Katarzyna Trzeciak, Kierowniczka Działu Projektów.

KADRA ZARZĄDZAJĄCA

Celem szkoleń kadry zarządzającej jest ich wsparcie w procesie ewaluacji i dostosowywania uczelni do bieżących zmian o charakterze strategicznym. Dzięki udziałowi w programie uczestnicy/czki podniosą kompetencje menedżerskie oraz wzmocnią autorytet lidera. Szkolenia będą przestrzenią do zdobycia lub poszerzenia wiedzy z zakresu zarządzania finansami uczelni wyższej. Dobór szkoleń został oparty o programy realizowane na renomowanych uczelniach europejskich i obejmuje następujące obszary:

 

 • Strategiczne zarządzanie uczelnią wyższą
 • Delegowanie zadań, uprawnień i odpowiedzialności,
 • Wzmocnienie autorytetu kierownika zespołu,
 • Rozwój kompetencji menedżerskich,
 • Controlling finansowy,
 • Kontrola zarządcza,
 • Finanse i rachunkowość.

Szkolenia poprowadzą eksperci zewnętrzni, których wieloletnie doświadczenie i praktyka pomogą uczestnikom wprowadzać ulepszenia organizacyjne, zwiększać umiejętności zarządcze i sprawnie przejść przez proces zmian. To z kolei przełoży się na podniesienie efektywności poszczególnych zespołów tworzących jednostki UPP. Warsztaty wyposażą kierowników w nowoczesne narzędzia, które posłużą rozwojowi pracowników, jaki i całej uczelni.

FINANSOWANIE PROGRAMU

 

Program jest realizowany w ramach trzech, poniżej wymienionych, projektów.
Są one współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój:

 • Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego
  w Poznaniu
 • Najlepsi z natury 2.0. Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
 • Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rzecz Innowacyjnej Wielkopolski

 

Tekst źródłowy: Agnieszka Zielińska, Dział Projektów

Redakcja: Iwona Cieślik, Rzeczniczka prasowa UPP

Udostępnij ten artykuł

WYDZIAŁY