Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Powitalne spotkanie dla studentów z Afryki | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Powitalne spotkanie dla studentów z Afryki

W tym roku akademickim ponad 200 studentów z Afryki podjęło naukę na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu. W dniu 19 listopada z inicjatywy prof. dr. hab. Jean Diatta, pełnomocnika rektora do spraw Studentów z Afryki odbyło się spotkanie online, na którym studentów oficjalnie powitały władze uczelni.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jest coraz częściej wybierany przez studentów zagranicznych. Obecnie w murach UPP studiuje ponad 320 cudzoziemców z niemalże 30 krajów. W tym roku najliczniej reprezentowana jest grupa studentów pochodząca z Afryki. Na studia na UPP zdecydowała się młodzież m.in. z takich krajów jak: Algieria, Kamerun, Egipt, Etiopia, Ghana, Maroko, Nigeria, Rwanda, Sierra Leone, Tunezji i Zimbabwe. Wśród studentów zagranicznych mamy również przedstawicieli: Azerbejdżanu, Bangladeszu, Chin, Indii, Indonezji, Iraku, Kosowa, Pakistanu, Tadżykistanu, Turcji, Ukrainy, Uzbekistanu czy Wietnamu. To pokazuje jak wielokulturowe jest obecnie środowisko akademickie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

# Oficjalne powitanie studentów z Afryki

Spotkanie zdalne, które odbyło się 19 listopada 2020r., miało na celu nawiązanie żywego i aktywnego kontaktu tak bardzo potrzebnego studentom w obecnej sytuacji pandemicznej. Ponadto, organizatorom zależało na zbudowaniu silnej więzi z nowymi członkami wspólnoty akademickiej oraz zapewnienie opieki i wsparcia ze strony Uczelni przy rozwiązaniu ich rozmaitych trudności. Spotkanie rozpoczął prof. Jean Diatta witając uczestników w kilku wybranych językach: polskim, angielskim, francuskim, portugalskim, Igbo (Nigeria), Amharskim (Etiopia), Kinyarwanda (Rwanda) i Suwahili.

Oficjalnego powitania studentów dokonał Rektor UPP prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz. Rektor wystąpił w tradycyjnym stroju Afrykańskim, który symbolizuje najwyższy status dostojności społecznej, organizacyjnej, a przede wszystkim jest symbolem ładu i bezpieczeństwa. Ten gest został bardzo pozytywnie odebrany przez wszystkich zebranych przed ekranami komputerów. „Bardzo cieszy nas niesłabnące zainteresowanie naszym Uniwersytetem wśród studentów z zagranicy, w tym tak dużej grupy kandydatów z Afryki. Dzięki coraz większej liczbie chętnych na nasze studia anglojęzyczne nie tylko możemy uruchamiać wszystkie oferowane kierunki, ale także pozwala nam to na selekcję najlepszych kandydatów” – komentuje tegoroczną rekrutację Rektor UPP. 

W następnej części spotkania głos zabrali prof. dr hab. Piotr Goliński, Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej oraz prof. dr hab. Piotr Ślósarz, Prorektor ds. studiów, którzy pokrótce zaprezentowali uczestnikom obszary, za które odpowiadają.

Spotkanie w dużym stopniu miało charakter informacyjny. Pani Monika Pennington (International Student Adviser), która we współpracy z poszczególnymi wydziałami, odpowiada za rekrutację studentów zagranicznych, opowiedziała studentom o ważnych kwestiach organizacyjnych związanych z uczestnictwem w zajęciach zdalnych czy legalizacją pobytu w Polsce. Z kolei Pani Joanna Cebulska (Doctoral School Officer) zaprezentowała Szkołę Doktorską UPP i możliwości podjęcia studiów doktoranckich na naszej uczelni.

 

# Wymiana informacji i poszukiwanie rozwiązań

Najbardziej wyczekiwanym momentem dla studentów była możliwość zadawania pytań, na które odpowiadali prof. Jean Diatta i Pani Monika Pennington. Z częściej poruszanych kwestii, pojawiły się najbardziej tematy wizowe. Studenci przebywają obecnie nie tylko w Afryce, ale i we Włoszech, czy w Indiach. Sygnalizowane były również trudności techniczne np. związane z zalogowaniem się w celu uczestniczenia na zdalnych zajęciach.

Trwające dwie godziny spotkanie okazało się zbyt krótkie, aby wyjaśnić wszystkie pojawiające się wątpliwości, ale mimo ograniczeń wynikających ze zdalnych metod komunikacji, studenci docenili możliwość poznania Władz uczelni i porozmawiania o organizacji studiów.

„Ogromnie cieszę się z tego spotkania. Padło wiele pytań, ale i sugestii  ze strony studentów. To pokazało, że tego typu przedsięwzięcia są potrzebne i cieszą się dużym zainteresowaniem, dlatego na pewno będziemy kontynuować takie inicjatywy” - mówi  na zakończenie prof. Jean Diatta.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY