Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Prof. dr hab. Ryszard Słomski nominowany do uczestnictwa w pracach i posiedzeniach EFSA | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. dr hab. Ryszard Słomski nominowany do uczestnictwa w pracach i posiedzeniach EFSA

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Wieloletni kierownik Katedry Biochemii i Biotechnologii Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UPP prof. dr hab. Ryszard Słomski nominowany został do uczestnictwa w pracach i posiedzeniach Europejskiego Urzędu ds. Bezpieczeństwa Żywności (EFSA).
 

Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności, założony w 2002 roku, jest podstawowym ogniwem oceny zagrożeń dla bezpieczeństwa żywności i pasz w Unii Europejskiej. EFSA, w ścisłej współpracy z organami krajowymi oraz prowadząc otwarte konsultacje z interesariuszami, zapewnia niezależne doradztwo naukowe i jasne informacje na temat istniejących i powstających zagrożeń. Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności jest agencją Unii Europejskiej zajmująca się niezależnym doradztwem naukowym w sprawie istniejących i pojawiających się zagrożeń związanych z łańcuchem żywnościowym. Siedziba tej instytucji mieści się w Parmie.
 

Znaczącą korzyścią uczestniczenia w pracach EFSA jest dostęp do najnowszych informacji dotyczących metod badawczych z zakresu genomiki, biologii syntetycznej i napędów genowych (ang. gene drive). Obecnie prowadzone są prace związane z oceną istniejących wytycznych dotyczących charakterystyki molekularnej i oceny ryzyka środowiskowego dla genetycznie zmodyfikowanych roślin uzyskanych za pomocą biologii syntetycznej publiczna konsultacja i oceną istniejących wytycznych pod kątem ich adekwatności do charakterystyki drobnoustrojów i oceny ryzyka środowiskowego mikroorganizmów uzyskanych za pomocą biologii syntetycznej.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

Udostępnij ten artykuł

WYDZIAŁY