Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Projekt Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej z udziałem CKS Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Projekt Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej z udziałem CKS Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Centrum Kultury Studenckiej UPP jako jedyny ośrodek kultury studenckiej wśród poznańskich Uczelni otrzymało zaproszenie do partycypacyjnego projektu Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej organizowanego przez ACK UMCS w Lublinie.

 

Wiek XXI niesie ze sobą potrzebę redefinicji pojęcia „kultura studencka”. Ostatnie trzydzieści lat okresu transformacji ustrojowej to czas wielkich zmian w obrębie polskiej kultury.

Powstanie nowych form działalności, jak organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), czy też rozwój samorządowych instytucji kultury miały ogromny wpływ na funkcjonowanie akademickich centrów kultury.

 

W grudniu 2018 roku w polskich uczelniach kształciło się 1,23 mln osób według danych GUS. Ta liczna grupa młodych ludzi jest aktywna w różnych dziedzinach polskiej kultury. Słusznym wydaje się być pogląd, iż ich odrębność w obszarze kultury należy zdefiniować na nowo.

 

Celem projektu jest określenie potrzeb studentów i warunków niezbędnych do rozwoju ich aktywności twórczej, opracowanie wytycznych dla ogólnopolskich programów wspierających rozwój kultury studenckiej i akademickich centrów kultury. Projekt ma na celu zredefiniowanie kultury studenckiej w kontekście kultury polskiej XXI wieku.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało na ten cel dofinansowanie w wysokości 350 000 złotych.

 

Paweł Antkowiak 
Centrum Kultury Studenckiej

WYDZIAŁY