Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Projekt Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej z udziałem CKS Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Projekt Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej z udziałem CKS Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Centrum Kultury Studenckiej UPP jako jedyny ośrodek kultury studenckiej wśród poznańskich Uczelni otrzymało zaproszenie do partycypacyjnego projektu Ogólnopolskiego Forum Kultury Studenckiej organizowanego przez ACK UMCS w Lublinie.

 

Wiek XXI niesie ze sobą potrzebę redefinicji pojęcia „kultura studencka”. Ostatnie trzydzieści lat okresu transformacji ustrojowej to czas wielkich zmian w obrębie polskiej kultury.

Powstanie nowych form działalności, jak organizacje pozarządowe (fundacje, stowarzyszenia), czy też rozwój samorządowych instytucji kultury miały ogromny wpływ na funkcjonowanie akademickich centrów kultury.

 

W grudniu 2018 roku w polskich uczelniach kształciło się 1,23 mln osób według danych GUS. Ta liczna grupa młodych ludzi jest aktywna w różnych dziedzinach polskiej kultury. Słusznym wydaje się być pogląd, iż ich odrębność w obszarze kultury należy zdefiniować na nowo.

 

Celem projektu jest określenie potrzeb studentów i warunków niezbędnych do rozwoju ich aktywności twórczej, opracowanie wytycznych dla ogólnopolskich programów wspierających rozwój kultury studenckiej i akademickich centrów kultury. Projekt ma na celu zredefiniowanie kultury studenckiej w kontekście kultury polskiej XXI wieku.

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego przyznało na ten cel dofinansowanie w wysokości 350 000 złotych.

 

Paweł Antkowiak 
Centrum Kultury Studenckiej

Udostępnij ten artykuł

WYDZIAŁY