Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Przekazanie insygniów rektorskich | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Przekazanie insygniów rektorskich

Prof. dr hab. Jan Pikul ustępujący rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przekazał 31 sierpnia 2020 r. insygnia rektorskie swojemu następcy prof. dr. hab. Krzysztofowi Szoszkiewiczowi, który będzie piastował to stanowisko w kadencji 2020-2024. Wraz z rektorem władzę obejmują nowi prorektorzy, dziekani i prodziekani.

 

W poniedziałek w sali Biocentrum UPP odbyło się symboliczne przekazanie insygniów rektorskich nowym Władzom Uczelni, których czteroletnia kadencja rozpocznie się 1. września br. To uroczyste wydarzenie odbyło się przy udziale członków ustąpującego i nowego Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Rady Uczelni.  

 

Jako pierwszy głos zabrał ustępujący Rektor, który podsumował cztery lata swojej kadencji, dziękując wszystkim, z którymi miał okazję współpracować. „A nowym władzom życzę wytrwałości w wykonywaniu codziennych obowiązków oraz pozytywnego nastawienia do czekających zadań. Wierzę, że twórczy zapał, motywacja i obiektywizm w podejmowaniu działań, przełożą się na osiągnięcie oczekiwanych wyników oraz osobistą satysfakcję” – zakończył wystąpienie ustępujący Rektor.

 

Następnie prof. Krzysztof Szoszkiewicz otrzymał z rąk prof. Jana Pikula symboliczne berło, łańcuch rektorski oraz pierścień. Odbierając atrybuty najwyższej władzy w uczelni Rektor-elekt zapewnił, że wybór przyjmuje z wielką powagą i odpowiedzialnością. „Utrzymanie i dalsza budowa silnej, dobrze pozycjonowanej i prestiżowej marki uczelni z tradycją sięgającą XIX wieku, prowadzenie kształcenia i badań naukowych na europejskim poziomie, rozwój uczelni nowoczesnej, realizującej innowacyjne badania, dobrze wyposażonej i uznanej na świecie to najważniejsze zadania na nową kadencję”. – podkreślił podczas swojego przemówienia Rektor-elekt.. -„Aby móc to realizować chciałbym kontynuować działania obecnej kadencji przy wprowadzeniu niezbędnych zmian, które pozwolą na stworzenie bardziej efektywnej struktury, odpowiednie zarządzanie i dialog, promowanie postaw aktywnych i sprzyjających tworzeniu zespołów badawczych, przy jednoczesnym doskonaleniu systemu zarządzania finansami i zrównoważonym rozwoju infrastruktury”.

 

Podczas uroczystości rektor-elekt wręczył nominacje prorektorskie, dziekańskie i prodziekańskie na nową kadencję. 

Nominacje prorektorskie otrzymali:

  • Prof. dr hab. Piotr Goliński, Prorektor ds. nauki i współpracy międzynarodowej,
  • Prof. dr hab. Piotr Ślósarz, Prorektor ds. studiów,
  • Prof. dr hab. Roman Gornowicz, Prorektor ds. kadr i rozwoju.

Nominacje dziekańskie otrzymali:

  • Prof. dr hab. Anna Kryszak, Dziekan Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii,
  • Prof. dr. hab. Piotr Łakomy, Dziekan Wydziału Leśnego i Technologii Drewna w imieniu dziekana nominację odebrał  prof. UPP dr hab. Tomasz Jelonek,
  • Prof. dr hab. Małgorzata Szumacher, Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach,
  • Prof. UPP dr hab. Bożena Danyluk, Dziekan Wydziału Nauk o Żywności i Żywieniu,
  • Prof.dr hab. Klaudia Borowiak, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej,
  • Prof. dr. hab. Walenty Poczta, Dziekan Wydziału Ekonomicznego.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

WYDZIAŁY