Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility SENAT PODEJMUJE UCHWAŁY W TRYBIE OBIEGOWYM | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

SENAT PODEJMUJE UCHWAŁY W TRYBIE OBIEGOWYM

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Obecna sytuacja panująca w kraju związana z epidemią koronawirusa powoduje, że funkcjonowanie uczelni jest ograniczone we wszystkich obszarach jej działania.
Na podstawie rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższegoz dnia  23 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r, poz. 511) oraz
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz.U. z 2020 r, poz. 528) podjęta została decyzja, aby w obecnej sytuacji Senat, wzorem innych uczelni, podejmował niezbędne dla funkcjonowania Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu uchwały w trybie obiegowym z wykorzystaniem uczelnianej poczty elektronicznej i systemu do przeprowadzania elektronicznych głosowań.

Senat 29 kwietnia 20202 r. podjął następujące uchwały w trybie obiegowym:

  • 404/2020 w sprawie: zaopiniowania wniosku o nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • 405/2020 w sprawie: regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu
  • 406/2020 w sprawie: zmiany uchwały nr 274/2019 Senatu z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie powołania pierwszej Rady Uczelni

Wszystkie uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dostępne są na stronie internetowej UPP w REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

Udostępnij ten artykuł

WYDZIAŁY