Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Trwają innowacyjne szkolenia kadry dydaktycznej UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Trwają innowacyjne szkolenia kadry dydaktycznej UPP

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Nauczyciele akademiccy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu biorą udział w szkoleniach rozwijających umiejętności w zakresie efektywnego i innowacyjnego przekazywania wiedzy. Szkolenia odbywają się w ramach Programu podnoszenia kompetencji dydaktycznych kadry uczelni.

Rekrutacja na wrześniowe edycje szkoleń odbyła się w lipcu, a limit miejsc został osiągnięty już w ciągu jednego dnia. Osoby biorące udział w zaplanowanych szkoleniach poszerzają swoją wiedzę z zakresu Blended learning czyli tworzenia treści do materiałów dydaktycznych w formule e-learning, grywalizacji zastosowania myślenia projektowego - Design Thinking, obsługi programów do prezentacji multimedialnych, nowoczesnych form notowania, prezentowania i przekazywania informacji oraz tworzenia przekazu pisemnego i infografik. W kursach uczestniczy łącznie 122 nauczycieli akademickich. Każde ze szkoleń będzie realizowane w kilku edycjach, których okres realizacji będzie rozłożony na okres 2 lat. W czerwcu oraz lipcu odbyły się także pierwsze trzy edycje Kursu Innowacyjnych Kompetencji Dydaktycznych, w których wzięło łącznie 38 osób.

 

Szkolenia przebiegają w trybie stacjonarnym, w budynku Wydziału Leśnego i Technologii Drewna, przy zachowaniu wszelkich środków bezpieczeństwa. Już w październiku zaplanowana jest kolejna VI edycja Kursu Innowacyjnych Kompetencji Dydaktycznych oraz rozpoczęcie realizacji kursów językowych (j. angielski, j. niemiecki i j. rosyjski).

 

W ramach Programu odbędą się szkolenia z zakresu m.in. wystąpień publicznych, nauczania metodą rozwiązywania problemów (problem based learning), wykorzystania mediów społecznościowych w procesie edukacji, statystycznej analizy danych, prognozowania, środowiska R czy AutoCAD.

 

Pracownicy poprzez udział w szkoleniach rozwijają innowacyjne umiejętności dydaktyczne, informatyczne, językowe oraz zarządzania informacją. Dodatkową formą podnoszenia kompetencji są akademickie bądź praktyczne staże zagraniczne oraz krajowe, a także wsparcie indywidualne. Jest ono prowadzone przez cały okres realizacji Programu.

Rekrutacja do Programu PKD miała miejsce wiosną 2020 r. Dołączyło do niej 160 nauczycieli akademickich Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Nabór uzupełniający zostanie ogłoszony w przyszłym roku.

Program jest realizowany w ramach projektu „Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”, który jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

 

Szczegółowe informacje na temat Programu PKD oraz realizowanych szkoleń znajdują się na stronie internetowej.

 

Tekst źródłowy: Aleksandra Łozowska, Dział Projektów UPP

Redakcja: Iwona Cieślik, Rzeczniczka prasowa UPP

 

Udostępnij ten artykuł

WYDZIAŁY