Tutorzy Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wersja do wydrukuWersja do wydruku

Tutoring, choć znany i wykorzystywany w najlepszych światowych Uniwersytetach (m.in. Oxford, Cambridge), dopiero od kilku lat zyskuje popularność w polskim środowisku akademickim. Tym bardziej cieszy nas fakt, że w gronie dydaktyków naszej Uczelni znajduje się 24 certyfikowanych Tutorów.

Czym jest tutoring?

To innowacyjna metoda dydaktyczna opierająca się na indywidualnej i bezpośredniej pracy „mistrz-uczeń”. Tutor nie wskazuje najlepszego rozwiązania, nie narzuca własnej woli, lecz wspiera rozwój osobisty lub naukowy drugiej osoby. Relacja opiera się na stawianiu wielu pytań, inspirowaniu do poszukiwań i wcielaniu się w rolę przewodnika. Każda ze stron w trakcie spotkań rozwija swoje kompetencje. Student (podopieczny) zdobywa doświadczenie, wiedzę oraz uczy się krytycznego myślenia. Z drugiej strony dla mentora spotkanie z uczniem może stać się źródłem wielu inspiracji dla własnej drogi naukowej. W środowisku akademickim tutoring jest często utożsamiany z seminariami dyplomowymi.

„Szkoła Tutorów” w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

W realizowanych przez Dział Projektów programach podnoszenia kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich (m.in. Młoda Kadra – „Wysoka jakość kształcenia atutem młodej kadry Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu” oraz PKD – „Najlepsi z natury! Zintegrowany Program Rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu”) zostały zorganizowane 2 edycje kursu „Szkoła Tutorów” prowadzone przez Collegium Wratislaviense.

 

Do grona certyfikowanych Tutorów I stopnia w Uniwersytecie Przyrodniczym należą:

 

 • Marlena Baranowska-Wasilewska (WLTD),
 • ​Jolanta Behnke-Borowczyk (WLD),
 • Marta Bełka (WLD),
 • Joanna Bykowska (WRO),
 • ​Tomasz Cłapa (WRO),
 • Karolina Jarzyniak (WRO),
 • Marcin Kolasiński (WRO),
 • Przemysław Kowalczewski (WNZ),
 • Ryszard Kowalski (WNZ),
 • Agnieszka Kozera (WE),
 • Agnieszka Makowska (WNZ),
 • Anna Malinowska (WNZ),
 • Piotr Mederski (WLD),
 • Magdalena Piernik (WLD),
 • Marcin Pszczoła (WWZ),
 • Mateusz Rawski (WWZ),
 • Zuzanna Sawinska (WRO),
 • Paweł Sienkiewicz (WRO),
 • Kinga Skieresz-Szewczyk (WWZ),
 • Marlena Szalata (WRO),
 • Marcin Tobółka (WMWZ),
 • Anna Wierzbicka (WLD),
 • Małgorzata Węgrzyńska (WE),
 • Dawid Wojcieszak (WRO).

 

„Dla mnie Szkoła Tutorów to najlepsze szkolenie z całego programu” – mówi dr inż. Anna Wierzbicka, Wydział Leśny i Technologii Drewna, uczestniczka Programu PKD. „Odświeżający był powrót do humanistyki w życiu inżyniera i wykorzystanie metod przypisanych naukom humanistycznym w naukach przyrodniczych. Zadania zmuszały do zastanowienia się nad sobą, tym, co możemy dać innym (studentom) z siebie oraz jakie mamy mocne strony.  Poznawanie metod stosowanych na najlepszych na świecie uniwersytetach buduje nas jako dydaktyków, naszą sprawczość. Nie bez znaczenia jest też fakt, że certyfikat umożliwia nam pracę jako tutor w innych jednostkach” – dodaje.

 

W trakcie każdego, 64 godzinnego szkolenia, uczestnicy/czki mieli okazję poznać tutoring jako metodę edukacji spersonalizowanej oraz porównać ją z innymi formami pracy ze studentem. Dzięki praktycznym ćwiczeniom, moderowanym dyskusjom oraz metodzie harvardzkiego case study (analizie konkretnych przypadków), dydaktycy przećwiczyli narzędzia tutoringu akademickiego i wykorzystanie ich w codziennej pracy. W trakcie szkolenia dydaktycy uporządkowali wiedzę dotyczącą budowania bezpośrednich relacji z podopiecznym, technik wyznaczania celów oraz sposobów oceniania i motywowania ucznia.

 

„Tutoring stał się dla mnie  nowym (choć tak nie do końca nowym) sposobem i płaszczyzną interakcji ze studentami, jak również ważnym sposobem stymulowania samorozwoju” – przyznaje prof. UPP dr hab. Zuzanna Sawinska, Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii. „Tutoring jest relacją dwóch osób, opartą na zbudowanym w trakcie pracy ze sobą zaufaniu. Proces tutoringu jest zawsze długotrwały, opiera się na następujących po sobie etapach pracy ze studentem. […] Zdobyte na zajęciach kompetencje chciałabym wykorzystać w pierwszej kolejności w pracy z dyplomantami. Aktualnie praca zdalna nieco utrudnia podjęcie kompleksowego procesu tutorskiego, ale pierwsze kroki mam już za sobą.” - zapewnia.

 

Program PKD – program podnoszenia kompetencji kadry dydaktycznej jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Więcej informacji na temat trwającego Programu PKD: https://www1.up.poznan.pl/dfs/nauczyciele

 

Daria Pawelska
Koordynator zadania

Dział Projektów
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Udostępnij ten artykuł