Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility UCHWAŁY SENATU PODJĘTE W TRYBIE OBIEGOWYM | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

UCHWAŁY SENATU PODJĘTE W TRYBIE OBIEGOWYM

W związku z trwającym na terenie naszego kraju stanem epidemii i ograniczonym funkcjonowaniem Uczelni 24 czerwca 2020 roku przeprowadzone zostało głosowanie nad uchwałami w trybie obiegowym z wykorzystaniem uczelnianej poczty elektronicznej i systemu do przeprowadzania elektronicznych głosowań.

W trybie obiegowym podjeto uchwały w następujących sprawach:

 • warunków i trybu rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego stopnia oraz na jednolite studia magisterskie na rok akademicki 2021/2022 oraz na stacjonarne i niestacjonarne studia drugiego stopnia na rok akademicki 2021/2022;
 • szczegółowych zasad przyjmowania na studia laureatów oraz finalistów olimpiad stopnia centralnego na rok akademicki 2024/2025;
 • ustalenia programu studiów na kierunkach:
  • Agronomy dla cyklu kształcenia rozpoczynającego  się od roku akademickiego 2020/2021,
  • Architektura krajobrazu dla cyklu kształcenia rozpoczynającego  się od roku akademickiego 2020/2021,  
  • Biotechnologia dla cyklu kształcenia rozpoczynającego  się od roku akademickiego 2020/2021,
  • Biotechnology dla cyklu kształcenia rozpoczynającego  się od roku akademickiego 2020/2021,
  • Ogrodnictwo dla cyklu kształcenia rozpoczynającego  się od roku akademickiego 2020/2021.
 • zmiany uchwał numer: 325/2019,  328/2019, 332/2019, 334/2019, 338/2019, 340/2019,  354/2019, 355/2019, 362/2019 Senatu z dnia 3 lipca 2019 r;
 • zatwierdzenia wzoru dyplomu ukończenia studiów wspólnych na kierunku neurobiologia.

 

W związku ze zmianami w zarządzie Konwentu Samorządu Studenckiego UPP podjęta została również uchwała w sprawie zmiany składu Rady Uczelni.

 

Na koniec przyjęta została uchwała w sprawie deklaracji utworzenia federacji uczelni poznańskich. Dnia 7 maja 2019 roku, w setną rocznicę powołania Uniwersytetu Poznańskiego, Senaty Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu i Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu przyjęły uchwałę zawierającą deklarację powrotu do idei Uniwersytetu Poznańskiego i podjęcia działań zmierzających do utworzenia federacji uczelni. Od 2018 roku do prac nad integracją środowiska naukowego Poznania dołączyły także Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu i Politechnika Poznańska. Pozostałe publiczne uczelnie poznańskie tj.  Uniwersytet Artystyczny w Poznaniu i Akademia Muzyczna im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu na obecną chwilę są tylko obserwatorami tego procesu. W wyniku prowadzonych analiz wskazano na szereg korzyści wynikających z utworzenia federacji sześciu uczelni publicznych Miasta Poznania. Wykazano, iż powstałby w ten sposób największy podmiot uniwersytecki w Polsce, zarówno pod względem liczby nauczycieli akademickich (6387), jak i liczby studentów (przeszło 80 tys.). Pozytywna uchwała Senatu UPP, tak jak w przypadku pozostałych uczelni, umożliwia partycypację w rozwijającej się współpracy międzyuczelnianej na partnerskich zasadach. Przedstawicielem naszego Uniwersytetu w spotkaniach międzyuczelnianego zespołu ds. powołania federacji uczelni poznańskich jest prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz.

 

Wszystkie uchwały Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu dostępne są na stronie internetowej UPP w REPOZYTORIUM DOKUMENTÓW 

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY