Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu sygnatariuszem listu intencyjnego na rzecz sektora biogazu i biometanu w Polsce | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwesytet Przyrodniczy w Poznaniu sygnatariuszem listu intencyjnego na rzecz sektora biogazu i biometanu w Polsce

Z inicjatywy pełnomocnika rządu ds. OZE, Minister Klimatu i Środowiska oraz przedstawiciele branży biogazowej, transportowej, sektora przesyłu i świata nauki podpisali 13 października 2020 r. „List intencyjny o ustanowieniu partnerstwa na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu oraz zawarcia porozumienia sektorowego”. Celem tej inicjatywy jest podjęcie wspólnych działań służących rozwojowi rynku biogazu i biometanu w Polsce.

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu jako naukowy lider w krajowej branży biogazu i biometanu jest jednym z sygnatariuszy tego porozumienia. W imieniu Uczelni podpis złożył Prodziekan ds. nauki Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej prof. UPP. dr hab. Wojciech Czekała z Katedry Inżynierii Biosystemów. Udział Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w tym wydarzeniu to kolejny efekt pracy naukowej i wdrożeniowej zespołu profesora Jacka Dacha z Katedry Inżynierii Biosystemów, promujący rolę Naszej Uczelni w wielkiej transformacji energetycznej Polski planowanej do 2050 roku.

Swoje podpisy złożyli również przedstawiciele największych firm i instytucji finansowych w kraju, jak: Orlen, PGNiG, PSG czy Polski Fundusz Rozwoju. Rezultatem współpracy będzie wypracowanie, podpisanie, a następnie realizacja „Porozumienia o współpracy na rzecz rozwoju sektora biogazu i biometanu”.

 

Jak podkreślił minister klimatu i środowiska Michał Kurtyka, rozwój sektora produkcji biogazu i biometanu ma kluczowe znaczenie dla przeprowadzenia procesu transformacji gospodarki w kierunku niskoemisyjnym i jest ważnym elementem „Polityki energetycznej Polski do 2040 roku”. „Zwiększenie wytwarzania energii z biogazu i biometanu przyczyni się do dywersyfikacji źródeł energii i podniesienia bezpieczeństwa energetycznego naszego kraju, a także wpłynie na realizację celów polityki energetyczno-klimatycznej Unii Europejskiej. To również ważny element walki o poprawę jakości powietrza” – powiedział.

Więcej informacji i zdjęć oraz treść listu intencyjnego dostępna pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/klimat/podpisano-list-intencyjny-na-rzecz-rozwoju-sektora-biogazu-i-biometanu-w-polsce

 

Tekst:  prof. UPP dr hab. inż. Wojciech Czekała Prodziekan Wydział Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej

Redakcja: Iwona Cieślik, Rzeczniczka prasowa UPP

 

WYDZIAŁY