Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach z certyfikatem „UCZELNIA LIDERÓW 2020” | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach z certyfikatem „UCZELNIA LIDERÓW 2020”

29 czerwca 2020 roku w Patio Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi odbyła się Uroczysta Gala Finałowa X edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Szkół Wyższych „Uczelnia Liderów” organizowanego przez Fundację Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencję Kreatywną PRC.

Misją Programu „Uczelnia Liderów” jest identyfikowanie i promowanie najlepszych polskich uczelni oraz ich podstawowych jednostek organizacyjnych, kształcących absolwentów przedsiębiorczych, kreatywnych, wyposażonych w umiejętności i kompetencje przywódcze, zdolnych do osiągania sukcesów na rynku pracy. W ramach Programu „Uczelnia Liderów” akredytowane są szkoły wyższe i ich podstawowe jednostki organizacyjne (wydziały, kolegia), które mogą poszczycić się innowacyjnymi działaniami ukierunkowanymi na edukację praktyczną studentów, kreowanie u nich postaw liderskich oraz aktywną współpracę
z podmiotami rynku pracy.

 

Na mocy uchwały Zarządu Fundacji z dnia 13 czerwca 2020 roku Wydział Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach uzyskał certyfikat „UCZELNIA LIDERÓW 2020”.

 

Dane niezbędne w procesie certyfikacji Wydziału pozyskano z aplikacji (raportu samooceny), jak również ze źródeł niezależnych od ocenianej jednostki akademickiej takich jak m.in. Zintegrowana Sieć Informacji o Nauce i Szkolnictwie Wyższym POLON, Polska Komisja Akredytacyjna, Główny Urząd Statystyczny, strona internetowa Uczelni, organizacje rynku pracy etc.

 

Dr inż. Jarosław Uglis
Prodziekan ds. studiów
WMWZ

WYDZIAŁY