Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Ponowne odsłonięcie tablicy pamiątkowej prof. Wiktora Schramma | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Ponowne odsłonięcie tablicy pamiątkowej prof. Wiktora Schramma

Z inicjatywy Wydziału Ekonomicznego w Collegium Maksimum przy sali A zawisła poświęcona pamięci prof. Wiktora Schramma tablica, która pierwotnie znajdowała się na budynku przy ul. Mazowieckiej 26 do czasu jego sprzedaży. W uroczystości jej ponownego odsłonięcia 23 stycznia br. udział wzięły władze uczelni i wydziałów, najbliższa rodzina profesora, przedstawiciele zarządu Fundacji Zakłady Kórnickie  oraz pracownicy Uczelni.

 

 

Inicjatywa uczczenia pamięci Pana Profesora Wiktora Schramma poprzez ufundowanie tablicy pamiątkowej zrodziła się już w 1960 r., dwa lata po śmierci Profesora.  Uroczystość odsłonięcia tablicy odbyła się w dniu inauguracji roku akademickiego 1961/1962, w 10-rocznicę powstania Wyższej Szkoły Rolniczej. 23 stycznia br. po ponad 60 latach od tego wydarzenia, w 65-rocznicę śmierci Pana Profesora, ponownie dokonano odsłonięcia tablicy w głównym budynku Uczelni.

„Hołdowanie tradycji i pamięci o naszych przodkach, osobach, które współtworzyły naszą Uczelnię jest mocno zakorzenione w świadomości akademickiej. Dzisiejsza uroczystość – uroczystość ponownego odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci Pana Profesora Schramma jest symbolem naszej pamięci o wybitnych uczonych – twórcach naszej tradycji uniwersyteckiej” - mówił podczas uroczystości prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz, rektor UPP.

Prof. Wiktor Schramm był profesorem Uniwersytetu Poznańskiego i Wyższej Szkoły Rolniczej w Poznaniu, zaangażowanym w utworzenie Wydziału Rolniczo-Leśnego na Uniwersytecie Poznańskim. Uważa się, że jego memoriał był decydujący w sprawie powołania Wydziału. Ważyły się bowiem losy akademickiego kształcenia rolniczego – czy w Poznaniu, czy na bazie już istniejącego Instytutu Rolniczego w Bydgoszczy. „Profesor konsekwentnie opowiedział się za wydziałem uniwersyteckim na Uniwersytecie Poznańskim. W swym memoriale pisał „łącząc podstawowe cele nauki uniwersyteckiej i starając się podnieść jej walor i należny szacunek dla dobrze postawionego interesu narodowej Wszechnicy, musimy obronić stanowisko nasze o pozostawieniu Wydziału [….] w Poznaniu” – przytaczał słowa Profesora podczas uroczystości odsłonięcia tablicy pamiątkowej, dziekan Wydziału Ekonomicznego prof. dr hab. Walenty Poczta, który przedstawił zebranym sylwetkę znamienitego Profesora.

Profesor kierując Katedrą Ekonomii Rolniczej na Uniwersytecie Poznańskim opracował oraz prowadził wykłady i seminaria dla szybko wzrastającej liczby słuchaczy, w tym specjalizujących się w naukach ekonomiczno-rolniczych. W latach 1924-1925 był powołany na stanowisko dziekana, a w latach 1925-1926 prodziekana Wydziału Rolniczo-Leśnego. Prof. Wiktor Schramm aktywnie włączał się w działalność sfer gospodarczych Polski i Wielkopolski. W 1925 roku został ekspertem rządu polskiego w pracach Trybunału Polsko-Niemieckiego w Paryżu do spraw likwidacji majątków ziemskich w byłym zaborze pruskim i przedstawicielem Polski w sporze z ówczesnym Wolnym Miastem Gdańskiem. Jako ekonomista rolny, prof. W. Schramm uczestniczył w pracach Ministerstwa Rolnictwa nad opracowaniem zasad prowadzenia studiów rolniczych oraz Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w zakresie opracowania programów obowiązujących szkoły rolnicze. W 1945 roku Profesor Schramm wrócił do swej Katedry na Uniwersytecie Poznańskim, aby kontynuować pracę naukową i dydaktyczną. W latach 1946-1947 piastował funkcję prorektora Uniwersytetu. W latach 1945-1949 był również prezesem Fundacji Zakłady Kórnickie. W marcu 1949 r. został zatrzymany i aresztowany do marca 1950 r., a jesienią przesunięty na wcześniejszą emeryturę. W 1956 roku został przywrócony do pracy w Wyższej Szkole Rolniczej w Poznaniu. Profesor Schramm był jednym z twórców badań z zakresu ekonomii rolnej w Polsce i w poznańskim ośrodku naukowym. Działalność badawcza, dydaktyczna i organizacyjna Profesora miała udział w budowie fundamentów dla powstania i rozwoju obecnego Wydziału Ekonomicznego UPP. Profesor Wiktor Schramm zmarł 16 stycznia 1958 r. Spoczywa na cmentarzu sołackim parafii św. Jana Vianneya w Poznaniu.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

 

 

Uczestnicy uroczystości ponownego odsłoniecia tablicy pamiątkowej prog. Wiktora Schramma Uczestnicy uroczystości ponownego odsłoniecia tablicy pamiątkowej prog. Wiktora Schramma ​​​​​​​ Uczestnicy uroczystości ponownego odsłoniecia tablicy pamiątkowej prog. Wiktora Schramma ​​​​​​​ Uczestnicy uroczystości ponownego odsłoniecia tablicy pamiątkowej prog. Wiktora Schramma ​​​​​​​ Uczestnicy uroczystości ponownego odsłoniecia tablicy pamiątkowej prog. Wiktora Schramma ​​​​​​​ Uczestnicy uroczystości ponownego odsłoniecia tablicy pamiątkowej prog. Wiktora Schramma ​​​​​​​ Uczestnicy uroczystości ponownego odsłoniecia tablicy pamiątkowej prog. Wiktora Schramma ​​​​​​​ Uczestnicy uroczystości ponownego odsłoniecia tablicy pamiątkowej prog. Wiktora Schramma ​​​​​​​

WYDZIAŁY