Prace nad nową strategią Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Na uczelni trwają właśnie prace nad założeniami nowej strategii rozwoju Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, obejmującej lata 2021-2025. Ten podstawowy i najważniejszy dokument określający obszary, cele i kierunki rozwoju uczelni na najbliższe lata, ma być praktyczną mapą działania, dla każdego pracownika i każdej jednostki organizacyjnej Uniwersytetu, by jako nowoczesna organizacja móc się rozwijać i sprostać wyzwaniom, jakie stawia zmienna i nieprzewidywalna rzeczywistość.

 

W celu realizacji tego zadania powołany został Zespół Strategiczny oraz Zespoły Obszarowe odpowiedzialne odpowiednio za sfery: nauki, kształcenia, relacji z otoczeniem oraz organizacji i kadr. Składy zespołów zostały dobrane w taki sposób, aby zapewnić reprezentację różnych jednostek organizacyjnych i grup interesariuszy, a także uwzględniając doświadczenia i kompetencje poszczególnych pracowników. Prace zespołów zakończą się w styczniu.

 

Koncepcja strategii opiera się na zasadzie maksymalnego wykorzystania możliwości dostrzeżonych w otoczeniu Uczelni przy jednoczesnym minimalizowaniu wykrytych słabych elementów. Strategia uwzględnia wzmocnienie pozycji dydaktyczno-badawczej, rozwój kadr i unowocześnienie infrastruktury.

 

 

Udział wspólnoty akademickiej w procesie konsultowania strategii

Proces prac nad dokumentem strategii ma być transparentny oraz komunikowany w sposób zachęcający do udziału i wyrażania opinii. Ma angażować i inspirować pracowników, studentów i wszystkich zainteresowanych do działania oraz wzbudzać poczucie współodpowiedzialności za Uczelnię.

 

„Zależy nam na umożliwieniu udziału w konsultacjach wszystkim osobom, które pragną pomóc w udoskonaleniu tej strategii, dlatego z zainteresowaniem rozważymy wszystkie konstruktywne uwagi - zarówno w zakresie diagnozy ryzyk, możliwości, jak i sugerowanych rozwiązań” – mówi prof. dr hab. Krzysztof Szoszkiewicz. „Konsultacje będą przebiegać w sposób skoordynowany poprzez udostępnienie prostych, zrozumiałych formularzy” – dodaje Rektor UPP.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP 

Data aktualizacji: 
wt., 12/01/2021

Udostępnij ten artykuł