Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility prof. dr hab. Małgorzata Mańka uzyskała prestiżowy tytuł ISPP Fellow | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. Małgorzata Mańka uzyskała prestiżowy tytuł ISPP Fellow

W uznaniu wybitnych osiągnięć w ramach fitopatologii leśnej oraz wiodącej roli w obszarze krajowej i międzynarodowej fitopatologii prof. dr hab. Małgorzata Mańka, członek rzeczywisty PAN uzyskała prestiżowy tytuł ISPP Fellow od Międzynarodowego Towarzystwa Fitopatologicznego (International Society for Plant Pathology).

 

 

Międzynarodowe Towarzystwo Fitopatologii (założone w 1968 roku) jest członkiem Międzynarodowej Unii Nauk Biologicznych (IUBS),    grafika przedstawiająca kobietę wraz z opisem obszaru jej działalności MiędzynarodoweUnii Towarzystw Mikrobiologicznych (IUMS), w ścisłym kontakcie z Organizacją ds. Żywności i Rolnictwa ONZ (FAO). Celem ISPP jest promowanie ogólnego rozwoju fitopatologii na całym świecie oraz szerzenie wiedzy na temat chorób roślin i zarządzania zdrowiem roślin. Towarzystwo organizuje cyklicznie Międzynarodowy Kongres Fitopatologii (ICPP), który w tym roku odbył się 25 sierpnia w Lyonie (Francja), podczas którego to w obecności ok. 2400 fitopatologów z całego świata prof. Małgorzata Mańka odebrała prestiżowe wyróżnienie.

 

Iwona Cieślik 

Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY