Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility prof. dr hab. Mathias Z. Strowski z tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

prof. dr hab. Mathias Z. Strowski z tytułem doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu

Wybitny naukowiec i lekarz praktyk prof. dr hab. Mathias Z. Strowski otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uczelnia doceniła wybitne osiągnięcia Profesora z zakresu gastroenterologii i diabetologii.

 

 

Wręczenie tego honorowego tytułu nastąpiło 24 lutego 2023 r. w Kolegium Rungego UPP, Tytuł doktora honoris causa UPP prof. dr hab. Mathias Z. Strowski przyznany  prof. dr hab. Mathias Z. Strowski doctor honoris causa Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu  został przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na wniosek Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach.

Profesor Mathias Strowski jest naukowcem światowego formatu, który swoje doświadczenie naukowe i kliniczne zdobywał w wielu prestiżowych ośrodkach naukowych. W swej działalności łączy zaawansowane badania eksperymentalne z pracą lekarza-klinicysty, co pozwala na dokonywanie istotnych odkryć naukowych.

„Ścisła współpraca profesora Mathiasa Strowskiego z naukowcami Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu przyczyniła się do rozwoju Uniwersytetu, a szczególnie Katedry Fizjologii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach” - mówiła podczas uroczystości prof. dr hab. Małgorzata Szumacher, czł. koresp. PAN, dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP. „W ciągu kilkunastu lat współpracy opublikowano kilkadziesiąt wspólnych prac a kilku młodych pracowników nauki odbyło długoterminowe staże naukowe w zespole Profesora Strowskiego. Profesor Strowski był także ko-promotorem (wraz z profesorem Krzysztofem Nowakiem) przewodu doktorskiego pracownika naszego Uniwersytetu. (…) Z całokształtu dorobku Profesora wyłania się wizerunek naukowca-praktyka o szerokich horyzontach intelektualnych, niekwestionowanych osiągnięciach naukowych, a nade wszystko wielkim autorytecie w środowisku naukowym” – podsumowała Pani Dziekan.  

W laudacji na cześć doktora honoris causa prof. dr hab. Krzysztof W. Nowak przedstawił drogę naukową oraz sukcesy prof. Mathiasa Strowskiego. Promotor podkreślił także, wyjątkowy wkład Profesora we współpracę  polsko-niemiecką nie tylko w obszarze nauki.

Dorobek recenzowali: prof. dr. hab. Agnieszka Dobrzyń, czł. koresp. PAN, prof. dr. hab. Ludwik Malendowicz, czł. koresp. PAU, dr h.c. Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz prof. dr hab. Tomasz Szkudelski. Recenzenci do najważniejszych osiągnięć zaliczyli: (i) sklonowanie białka rab-26 i wskazanie na jego rolę w sekrecji enzymów trzustki, (ii) wykazanie funkcji somatostatyny i jej receptorów na wydzielanie glukagonu i insuliny, (iii) wykazanie, że insulina w mózgu pełni funkcję hormonu regulującego łaknienie oraz (iv) przeprowadzenie analizy funkcji peptydu glukoagonopodobnego-1 na wydzielanie insuliny. Badania przeprowadzane były na modelach zwierzęcych szczur, mysz a także na izolowanych wyspach trzustkowych człowieka. Osiągnięcia i odkrycia zostały opublikowane w prestiżowych czasopismach z zakresu biologii i medycyny.

Po uroczystym wręczeniu dyplomu doktor honoris causa prof. Strowski wygłosił wykład pod tytułem: Modulation of the cross-talk between pancreatic islet cells by somatostatin: impact on glycemic control and diabetes?

Ceremonia wręczenia dyplomu przypadała w rocznicę śmierci prof. Tadeusza Vetulaniego, biologa i zootechnika, i dlatego połączona była z wręczeniem Medali im. Profesora Tadeusza Vetulaniego. To prestiżowe wyróżnienie otrzymali: prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka ze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, prof. dr hab. Andrzej Falniowski z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. dr hab. inż. Jerzy Wilde z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

Oprawę muzyczną wydarzenia zapewniły Chór Akademicki „Coro da Camera” pod dyrekcją dr Barbary Dąbrowskiej-Silskiej.

 

Bio

Profesor Mathias Z. Strowski jest lekarzem praktykiem i naukowcem. W latach 1989–1996 odbywał studia medyczne w Philipps-Universität Marburg i jednocześnie staże w Manchesterze w Wielkiej Brytanii oraz Ann Arbor w Michigan w Stanach Zjednoczonych. Był rezydentem w Instytucie Anestezjologii Uniwersytetu Monachijskiego. W 1997 r. obronił doktorat na macierzystej uczelni. W latach 1998–2001 odbył staż podoktorski w Department of Chemical Biology and Endocrinology Merck Research Laboratories w Rahway, w stanie New Jersey. Od 2001 r. jest związany z Charité – Uniwersytetem Medycznym w Berlinie, gdzie w 2006 r. zdobył stopień doktora habilitowanego, a w 2014 uzyskał tytuł profesora. Obecnie pracuje w Department of Hepatology and Gastroenterology berlińskiego Charité oraz we Frankfurcie nad Odrą, gdzie kieruje III Kliniką (Gastroenterologii, Nefrologii i Chorób Zakaźnych) w Klinikum Frankfurt (Oder). Z Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu profesor Strowski związany jest od ponad 20 lat. W okresie tej współpracy, w ramach krótko- i długoterminowych staży, gościł w swoim laboratorium pięcioro doktorantów i doktorów z Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach. Profesor był również współpromotorem doktoratu jednego z naszych pracowników, zatrudnionego w Katedrze Fizjologii, Biochemii i Biostruktury Zwierząt. Efektem współpracy z UPP jest ponad 50 publikacji w najbardziej prestiżowych czasopismach z zakresu diabetologii, endokrynologii, fizjologii takich jak: „Diabetologia”, „Journal of Biological Chemistry”, „Endocrinology” i innych. Dane naukometryczne Pana Profesora Mathiasa Z. Strowskiego to około 80 publikacji zamieszczonych w bazie Web of Science, które cytowano łącznie ponad 1800 razy. Indeks Hirscha to 25. Ponadto podczas swojej kariery naukowej profesor był promotorem sześciu prac doktorskich, obejmujących zarówno aspekty kliniczne pracy lekarza medycyny, jak również te dotyczące endokrynologii eksperymentalnej.

Mathias Z. Strowski jest zaangażowany w prace paneli Narodowego Centrum Nauki oraz koordynację współpracy polsko-niemieckiej w dziedzinie medycyny klinicznej. Jest autorytetem w dziedzinie endokrynologii eksperymentalnej i klinicznej, członkiem kilku komitetów redakcyjnych czasopism oraz kilkunastu europejskich i niemieckich towarzystw naukowych i zawodowych, m.in. Royal Society of Medicine w Londynie.

Od 2023 roku prof. Mathias Strowski jest członkiem Rady Naukowej Instytutu Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego a także członkiem Rady Kuratorów Wydziału II – Nauk Biologicznych i Rolniczych PAN.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

Fot. M. Szebiotko

 

Uczestnicy uroczystości nadania godności doktora hnoris causa prof. dr. hab. Mathiasw Z. Strowskiemu Uczestnicy uroczystości nadania godności doktora hnoris causa prof. dr. hab. Mathiasw Z. Strowskiemu ​​​​​​​ Uczestnicy uroczystości nadania godności doktora honoris causa prof. dr. hab. Mathiasw Z. Strowskiemu ​​​​​​​ Uczestnicy uroczystości nadania godności doktora honoris causa prof. dr. hab. Mathiasw Z. Strowskiemu ​​​​​​​ Uczestnicy uroczystości nadania godności doktora honoris causa prof. dr. hab. Mathiasw Z. Strowskiemu ​​​​​​​ Uczestnicy uroczystości nadania godności doktora honoris causa prof. dr. hab. Mathiasw Z. Strowskiemu ​​​​​​​ Uczestnicy uroczystości nadania godności doktora honoris causa prof. dr. hab. Mathiasw Z. Strowskiemu ​​​​​​​ Uczestnicy uroczystości nadania godności doktora honoris causa prof. dr. hab. Mathiasw Z. Strowskiemu ​​​​​​​ Uczestnicy uroczystości nadania godności doktora honoris causa prof. dr. hab. Mathiasw Z. Strowskiemu ​​​​​​​ Uczestnicy uroczystości nadania godności doktora honoris causa prof. dr. hab. Mathiasw Z. Strowskiemu ​​​​​​​ Uczestnicy uroczystości nadania godności doktora honoris causa prof. dr. hab. Mathiasw Z. Strowskiemu ​​​​​​​ Uczestnicy uroczystości nadania godności doktora honoris causa prof. dr. hab. Mathiasw Z. Strowskiemu ​​​​​​​ Uczestnicy uroczystości nadania godności doktora honoris causa prof. dr. hab. Mathiasw Z. Strowskiemu ​​​​​​​ Uczestnicy uroczystości nadania godności doktora honoris causa prof. dr. hab. Mathiasw Z. Strowskiemu ​​​​​​​ Uczestnicy uroczystości nadania godności doktora honoris causa prof. dr. hab. Mathiasw Z. Strowskiemu ​​​​​​​ Uczestnicy uroczystości nadania godności doktora honoris causa prof. dr. hab. Mathiasw Z. Strowskiemu ​​​​​​​ Uczestnicy uroczystości nadania godności doktora honoris causa prof. dr. hab. Mathiasw Z. Strowskiemu ​​​​​​​ Uczestnicy uroczystości nadania godności doktora honoris causa prof. dr. hab. Mathiasw Z. Strowskiemu ​​​​​​​ Uczestnicy uroczystości nadania godności doktora honoris causa prof. dr. hab. Mathiasw Z. Strowskiemu ​​​​​​​ Uczestnicy uroczystości nadania godności doktora honoris causa prof. dr. hab. Mathiasw Z. Strowskiemu ​​​​​​​

WYDZIAŁY