Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Prof. Grzegorz Skrzypczak członkiem Rady Akademickiego i Naukowego Poznania | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. Grzegorz Skrzypczak członkiem Rady Akademickiego i Naukowego Poznania

Prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak został powołany do Rady Akademickiego i Naukowego Poznania.

 

 

W skład Rady wchodzą czołowi przedstawiciele poznańskiego środowiska akademickiego, reprezentujący różne dziedziny naukowe. Stanowi ona niezależne ciało  opiniodawczo-doradcze Prezydenta Miasta Poznania w sprawach dotyczących rozwoju poznańskich uczelni w sferze dydaktycznej i naukowo-badawczej. Zakres prac Rady obejmuje m.in. opiniowanie wniosków składanych przez poznańskie uczelnie o dofinansowanie wizyty wybitnych naukowców różnych specjalności, którzy przyjeżdżają wygłosić wykłady otwarte dla szerokiej publiczności. Ponadto Rada zajmuje się opiniowaniem wniosków o stypendia dla laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych, którzy zdecydowali się podjąć studia w Poznaniu.

„Akademickość Poznania jest ważnym czynnikiem strategii rozwoju Poznania. Otwartość, atrakcyjność  i zróżnicowana gospodarka miasta to w dużej mierze zasług działających tu uczelni. Przy realizacji poszczególnych projektów niezwykle cenne jest zaangażowanie i opinia wybitnych poznańskich uczonych, których wiedza i doświadczenie pozwalają na jeszcze lepsze wykorzystanie akademickiego potencjału Poznania” – czytamy w liście nominacyjnym prezydenta Jacka Jaśkowiaka. 

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

Udostępnij ten artykuł

WYDZIAŁY