Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Prof. Grzegorz Skrzypczak uhonorowany statuetką Złotego Hipolita | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. Grzegorz Skrzypczak uhonorowany statuetką Złotego Hipolita

W poniedziałek 28 listopada prof. Grzegorz Skrzypczak odebrał Statuetkę Złotego Hipolita wraz z godnością Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej, honorowe wyróżnienie dla wybitnych osobistości.  

 

 

Rektor Skrzypczak statuetkę otrzymała z rąk prof. Bogumiły Kaniewskiej, rektor UAM oraz Mariana Króla, prezydent Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego. W tym dniu to   honorowe wyróżnienie otrzymali również prof. Jerzy Smorawiński, rektor AWF w latach 1996–2002 i absolwent naszej Uczelni Tadeusz Łuczak twórca, współwłaściciel i prezes rodzinnej firmy A-Lima-Bis w Środzie Wielkopolskiej.

 

W laudacji, wygłoszonej przez sekretarza kapituły, Dominika Górnego, czytamy – Profesor na swoim koncie ma 333 publikacje naukowe, brał udział w 150 konferencjach, kongresach i sympozjach. Odbył 26 staży zagranicznych i pobytów studyjnych. Był Przewodniczącym 13 i członkiem 44 komisji doktorskich. W swojej pracy naukowej, społecznej i obywatelskiej Pan Profesor w różnych latach sprawował wiele kluczowych ról i funkcji. Dla przykładu, takie jak:

- już od trzech kadencji Przewodniczący Sądu Konkursowego „Złoty Medal” MTP Targów EKO-LAS – powołany przez Zarząd Międzynarodowych Targów Poznańskich, Członek Rady Konsultacyjnej przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Wiceprzewodniczący Kolegium Rektorów Uczelni Akademickich Miasta Poznania. W ostatnim czasie: Kierownik Katedry Agronomii Wydziału Rolnictwa i Bioinżynierii UPP w latach 2018 -2021 oraz Prezes Zarządu Fundacji Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu – w latach 2016-2021.

Statuetkę Złotego Hipolita wraz z nadaniem godności Wybitnej Osobistości Pracy Organicznej ustanowiło Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, które w ten sposób upowszechnia w społeczeństwie wartości patriotyczne, szacunek dla tradycji pozytywistycznej i pracy. Wyróżnienie otrzymują reprezentanci nauki, kościoła, kultury, polityki i gospodarki, którzy swoją działalnością i dokonaniami trwale zapisali się w świadomości społecznej.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

Fot. Hieronim Dymalski

 

Uczestnicy uroczystości wręczenia

WYDZIAŁY