Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Prof. Jacek Dach ekspertem Parlamentarnego Zespołu ds. Prawa Elektrycznego | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Prof. Jacek Dach ekspertem Parlamentarnego Zespołu ds. Prawa Elektrycznego

Parlamentarny Zespół ds. Prawa Elektrycznego przygotuje projekt nowego prawa elektrycznego. W trakcie posiedzenia, które odbyło się 3 sierpnia 2022 r. Marszałek Senatu RP prof. Tomasz Grodzki wręczył specjalistom z dziedziny elektryki i energetyki akty powołania na ekspertów zespołu, wśród nich był prof. Jacek Dach, kierownik Pracowni Ekotechnologii UPP.

 

 

 

Celem zespołu jest przygotowanie nowej ustawy w tej materii po ponad 100 latach od wejścia w życie obowiązującego aktu prawnego. Podczas posiedzenia podkreślono, że transformacja jest konieczna, gdyż polskie społeczeństwo nie jest przygotowane na kryzys elektryczny. Obowiązująca ustawa nie przyczyni się do poprawy sytuacji, dlatego niezbędna jest jej zmiana i zespół przy współpracy z ekspertami zaproponuje nowe prawo elektryczne.

 

Więcej na stronie https://www.senat.gov.pl/aktualnoscilista/art,14947,posiedzenie-parlamentarnego-zespolu-ds-prawa-elektrycznego.html

 

WYDZIAŁY