Prof. UPP dr hab. Piotr Szulc z nagrodą Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Za opracowanie i wdrożenie strategii integrowanej ochrony kukurydzy przed agrofagami do praktyki rolniczej Instytut Ochrony Roślin – PIB otrzymał nagrodę z ramienia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za wybitne osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie. Do nagrodzonego zespołu autorskiego, odpowiedzialnego za opracowanie strategii należy prof. UPP dr hab. Piotr Szulc z Katedry Agronomii, Wydział Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii.

 

Nagroda za „Osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi i rynkach rolnych za 2019 r.” to ogromne wyróżnienie i dowód, jak ważne jest upowszechnianie w praktyce rolniczej osiągnięć naukowców, którzy zajmują się strategiczną ochroną roślin, w tym upraw rolniczych.

Strategia integrowanej ochrony kukurydzy przed agrofagami została stworzona przez Instytut Ochrony Roślin – PIB, przy współudziale innych jednostek naukowo-badawczych, w tym: Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – PIB w Radzikowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, którego przedstawicielem był prof. UPP dr hab. Piotr Szulc, Centralnego Ośrodka Badania Odmian Roślin Uprawnych w Słupi Wielkiej oraz Hodowli Roślin Smolice.

- „Praca każdego członka zespołu, który opracował Strategię integrowanej ochrony kukurydzy przed agrofagami, przekłada się na nasze codzienne życie – jakość upraw, pasz, produktów spożywczych. W tym przypadku pozwala też na znaczne oszczędności i zapewnia wyższe plony” – podkreśla prof. dr hab. Marek Mrówczyński, dyrektor Instytutu Ochrony Roślin – PIB w Poznaniu, członek zespołu odpowiedzialnego za opracowanie strategii.

Jednostki, które wdrożyły Strategię integrowanej ochrony kukurydzy, odnotowały już pierwsze efekty. Jej zastosowanie w praktyce pozwoliło na obniżenie o około 10% kosztów produkcji i ochrony oraz na uzyskanie surowców o wysokiej jakości bez przekroczenia poziomu zawartości mykotoksyn. Odnotowano też plony wyższe o około 10-15% (efekt ograniczenia wpływu agrofagów).

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

Data aktualizacji: 
śr., 23/12/2020

Udostępnij ten artykuł