Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Reimmatrykulacja absolwentów Wydziału Ogrodniczego z rocznika 1965 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Reimmatrykulacja absolwentów Wydziału Ogrodniczego z rocznika 1965

W dniu 13 maja 2022 r.  gościliśmy na terenie Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu absolwentów Wydziału Ogrodniczego z 1965 r.. Po 57 latach od ukończenia studiów postanowili odwiedzić swoją Alma Mater.

 

 

W progi Uczelni przybyło 15 absolwentów, a do udziału w uroczystości zachęcił ich emerytowany pracownik prof. zw. dr hab. Tadeusz Baranowski, wieloletni kierownik  Katedry Ochrony Roślin. Spotkanie w pierwszej części, odbyło się na terenie Kolegium Rungego. Gości przywitała prof. dr hab. Anna Kryszak, dziekan Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii. Zebrani obejrzeli filmy promujące Uniwersytet, a następnie prodziekan Wydziału – prof. UPP dr hab. Piotr Urbański – przedstawił historię dawnego Wydziału Ogrodniczego, od daty jego powstania, tj. 31 sierpnia 1956 r. aż do czasu utworzenia  Wydziału Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii, tj. 1 września 2020 r.

Szczególnie wzruszającym momentem była reimmatrykulacja, po której nastąpiło  wręczenie dyplomów opatrzonych podpisem JM Rektora UPP i Dziekana Wydziału. Uroczystość zakończyła się wysłuchaniem polskiego średniowiecznego hymnu Gaude Mater Polonia i wspólnym odśpiewaniem Gaudeamus igitur.

Druga część spotkania odbyła się na terenie Kampusu Ogrody, przy ul. Dąbrowskiego 159. Absolwenci zwiedzili wszystkie budynki i na sali wykładowej, dzięki kierownikom katedr lub ich pracowników, zapoznali się z historią obecnie zlokalizowanych tam jednostek naukowych.

Wieczorem uczestnicy spotkania  udali się na spotkanie towarzyskie. Zdaniem gości Uczelnia wypiękniała. Absolwenci zapewniali, że bardzo chętnie zaplanują wystarczająco dłuższy pobyt, aby zapoznać się z całym Uniwersytetem.

 

Tekst: prof. UPP dr hab. Piotr Urbański

Redakcja: Iwona Cieślik, rzeczniczka prasowa UPP

 Zdjęcia: dr Ewa Dankowska

 

 

WYDZIAŁY