Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Rozmowy o rozwoju medycyny weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rozmowy o rozwoju medycyny weterynaryjnej na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu

Minister Przemysław Czarnek odwiedził Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. Inicjatorem wizyty był poseł Bartłomiej Wróblewski. Rozmowy dotyczyły m.in. perspektyw rozwoju medycyny weterynaryjnej. Szef MEiN zapoznał się także ze stanem prac związanych z budową nowego Centrum klinicznego B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu.

 

 

Minister Przemysław Czarnek zauważył, że na mapie najważniejszych ośrodków weterynaryjnych w Olsztynie, Warszawie, Lublinie i Wrocławiu jest też prężnie rozwijający  Rektor UPP oraz Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i nauk o Zwierzętach podczas spotkania z Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem się ośrodek w Poznaniu. „W tej części Polski, gdzie mamy liczne hodowle zwierząt, brakowało takiego ośrodka i cieszę się, że on tu powstał, że się rozwija i my możemy w tym pomagać” – mówił minister, nawiązując do wspólnego programu Ministerstwa Edukacji i Nauki oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Inicjatywa dotyczy poprawy jakości oraz obniżenia kosztów leczenia zwierząt w klinikach weterynaryjnych. Szef MEiN zaznaczył, że rozwój klinik weterynaryjnych przyczyni się do podniesienia jakości kształcenia oraz obniżenia kosztów leczenia zwierząt i wyraził przekonanie, że Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dołączy do czterech uczelni, które już wcześniej otrzymały zwiększoną subwencję na rozwój potencjału klinik weterynaryjnych i wydziałów weterynaryjnych.

Podczas wizyty minister Przemysław Czarnek wręczył na ręce rektora UPP prof. dr. hab. Krzysztofa Szoszkiewicza czek na kwotę ponad 16 mln zł na podwyższenie wynagrodzeń, dofinansowanie Centrum klinicznego B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu, a także realizację programu „Doktorat wdrożeniowy”.

Centrum kliniczne B+R medycyny i hodowli zwierząt oraz ochrony klimatu to inwestycja, która uzyskała finansowanie w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Działanie 1.1 Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki. Łączny koszt inwestycji to ponad 38 mln zł, w tym dofinansowanie z Programu Operacyjnego to 23 106 704,38, pozostałe koszty to wkład własny uczelni uzupełniony dofinansowaniem Ministerstwa Edukacji i Nauki w kwocie 3 225 278 zł.

W ramach inwestycji kluczowe jest umożliwienie prowadzenia interdyscyplinarnych prac badawczych w zakresie dobrostanu zwierząt, ochrony klimatu, chorób cywilizacyjnych ludzi i zwierząt oraz zapewnienie dostępności do wysokiej jakości ośrodka badawczego dla otoczenia społeczno-gospodarczego. W budynku planuje się lokalizację multidyscyplinarnych laboratoriów i pracowni badań nad zwierzętami.

Projektowana infrastruktura B+R z pomieszczeniami zwierzętarni pozwoli na rozszerzenie zakresu współpracy z wiodącymi jednostkami prowadzącymi tego typu badania na świecie. Obecnie naukowcy z UPP współpracują m.in. z ośrodkami m.in. z Niemiec, Holandii, Wielkiej Brytanii i Włoch.  Budynek, w części związanej z medycyną weterynaryjną, stanowi uzupełnienie istniejącej kliniki weterynaryjnej - Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej.

 

Źródło: Ministerstwo Edukacji i Nauki

Redakcja: Iwona Cieślik, rzeczniczka prasowa UPP

 

  Spotkanie władz uczelni i przedstawicieli wydziałów z Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem Spotkanie władz uczelni i przedstawicieli wydziałów z Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem Spotkanie władz uczelni i przedstawicieli wydziałów z Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem Spotkanie władz uczelni i przedstawicieli wydziałów z Ministrem Edukacji i Nauki Przemysławem Czarnkiem

WYDZIAŁY