Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Rozpoczęcie Projektu Food4CE | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Rozpoczęcie Projektu Food4CE

W dniach 4-5 kwietnia 2023r. miało miejsce spotkanie inauguracyjne Projektu Food4CE, które odbyło się na Uniwersytecie w Mariborze w Słowenii. Gospodarz jest liderem w Projekcie, w którym bierze udział dziewięciu partnerów z Europy Środkowej, w tym Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, współpracując w celu analizę tematu alternatywnych sieci żywnościowych. Osobą kierującą pracami w projekcie z ramienia UPP jest dr inż. Karol Wajszczuk z Katedry Prawa i Organizacji Przedsiębiorstw w Agrobiznesie na Wydziale Ekonomicznym.

 

 

Projekt ma na celu zbadanie potencjału łańcucha dostaw żywności w zakresie zrównoważonego rozwoju oraz zidentyfikowanie nowych i    innowacyjnych podejść do produkcji i dystrybucji żywności. Koncentrując się na alternatywnych sieciach żywnościowych, projekt przeanalizuje sposoby tworzenia bardziej zrównoważonych i odpornych systemów żywnościowych, które mogą zaspokoić potrzeby konsumentów, jednocześnie chroniąc środowisko. Ponadto uruchomionych zostanie pięć Centrów Innowacji w pięciu różnych krajach, co jeszcze bardziej zwiększy zasięg i oddziaływanie Projektu.

 

Spotkanie inauguracyjne, w którym uczestniczyli wszyscy partnerzy w celu omówienia swoich ról i obowiązków w projekcie, odbyło się w atmosferze dużego zaangażowania i entuzjazmu. Uniwersytet w Mariborze, jako partner wiodący, zasługuje na szczególne uznanie za jego perfekcyjną organizację. Partnerzy pragną wyrazić wdzięczność dla Tomislav Letnik, Maršenka Marksel i reszcie zespołu za ciepłe przyjęcie i doskonałą organizację.

 

Bieżące informacje na temat postępów projektu Food4CE znajdują się na profilach:

Linkedin: https://www.linkedin.com/showcase/food4ce/

Facebook: https://www.facebook.com/InterregCE

Strona Projektu: https://www.interreg-central.eu/food4ce/

Pracujmy razem, aby stworzyć bardziej zrównoważony i odporny (elastyczny) łańcuch dostaw żywności na przyszłość!

 

Informacje o Food4CE

Tytuł projektu: Strengthening Innovation Capacities Among Central European Alternative Food Networks/ Wzmacnianie potencjału innowacyjnego alternatywnych środkowoeuropejskich sieci żywności

Strengthening Innovation Capacities Among Central European Alternative Food Networks PDF

 

Iwona Cieślik

Rzeczniczka prasowa UPP

 

​​​​​​​

WYDZIAŁY