Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Seminarium „Wolność i odpowiedzialność akademicka. Doświadczenia i dobre praktyki”. | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Seminarium „Wolność i odpowiedzialność akademicka. Doświadczenia i dobre praktyki”.

W dniu 26 lutego br. odbyło się z inicjatywy Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Państwowych (KRASP) przy współpracy Uniwersytetu Humanistycznospołecznego SWPS Seminarium pt. "Wolność i odpowiedzialność akademicka.  Doświadczenia i dobre praktyki". Wydarzenie wpisuje się w trwającą dyskusję nad funkcjonowaniem ustawowych oraz pozaustawowych rozwiązań służących wzmacnianiu wolności akademickiej i odpowiedzialności nauczycieli akademickich, ale również o postawach i działaniach samych akademików, a często również studentów. W spotkaniu z ramienia UPP uczestniczyła prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska, Pełnomocniczka Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni.

 

Prelegentami spotkania w panelu ogólnym byli m.in. prof. dr hab. Jerzy Woźnicki oraz prof. dr hab. Ewa Łętowska, którzy przedstawili stan instytucjonalny i prawny kwestii wolności
odpowiedzialności akademickiej oraz instrumentów jego umacniania (lub osłabiania, w zależności od potrzeb stanowiących prawo).

 

W trakcie równoległych paneli zaprezentowano nie tylko dobre praktyk i doświadczenia zgłoszone przez przodujące w tym zakresie w kraju uczelnie, ale także poddano pod dyskusję propozycje nowych rozwiązań. Panele poświęcone były m.in.: fałszywym paradoksom ochrony wolności nauki, postepowaniu dyscyplinarnemu w uczelniach, dobrym praktykom w zakresie komisji etycznych i kodeksów etycznych, rzecznikom akademickim na polskich uczelniach oraz przeciwdziałaniu nierównościom i związanymi z nimi dobrymi praktykami.

 

Spotkanie zakończyło się panelem podsumowującym, w którym moderatorzy wskazali na pilność podjęcia kompleksowych działań związanych z kultywowaniem wartości akademickich oraz promowaniem zarówno wśród akademików, jak i studentów, co oznacza nie tylko poszerzanie wiedzy, ale także kształtowanie postaw i wychowywanie w kontekście odpowiedzialności za głoszone poglądy i oceny wartościujące.

 

Dla zainteresowanych tematyką materiały z Seminarium dostępne są w zakładce SOU https://puls.edu.pl/sou/biblioteczka

 

Jednocześnie zapraszamy na nadchodzące wydarzenie: Webinar: „Raport wdrażania Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, jako narzędzie do samooceny” 9 marca 2021 r., godz. 10:00 – 13:30 https://www.gov.pl/web/fundusze-regiony/grupa-robocza-ds-spolecznej-odpowiedzialnosci-uczelni

 

 

Tekst: prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska, Pełnomocniczka Rektora ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni
Redakcja: Iwona Cieślik, Rzeczniczka prasowa UPP

 

 

WYDZIAŁY