Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Sesja Studenckich Kół Naukowych 2023 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Sesja Studenckich Kół Naukowych 2023

Jak co roku przedstawiciele Studenckich Kół Naukowych działających na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu zaprezentowali swoje osiągnięcia podczas Sesji SKN. W tym roku studenci reprezentujący 15 kół naukowych wygłosili 26 referatów i przedstawili 15 prezentacji w sesji posterowej.

 

 

Sesja odbyła się 29 maja br. w Kolegium Rungego, a jej celem jest prezentacja wyników badań prowadzonych przez  studentów  działających w studenckich kołach  naukowych oraz wymiana poglądów i doświadczeń. Podczas wydarzenia referaty tradycyjnie wygłoszone zostały w trzech blokach tematycznych: technicznym - 6 referatów, przyrodniczym - 11 referatów oraz nauk ekonomicznych i społecznych - 9 referatów. W ramach sesji posterowej przedstawiono 15 prezentacji.

W Komitecie naukowym oceniającym prace studentów zasiadali: prof. UPP dr hab. Piotr Rybacki – pełnomocnik Rektora ds. Kół Naukowych, dr hab. Jacek Kamczyc, mgr inż. Maciej Kroll, dr hab. inż. Remigiusz Łukowiak, prof. UPP dr hab. Roma Ryś-Jurek, dr hab. Maciej Sassek oraz prof. UPP dr hab. Artur Szwengiel.

Laureatami tegorocznej edycji zostali:

 

I. SEKCJA TECHNICZNA

I MIEJSCE

KN Studentów Biotechnologii „OPERON”

OPRACOWANIE SKŁADU I BADANIE WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWDROBNOUSTROJOWYCH BIOBÓJCZYCH PREPARATÓW DO MYCIA I DEZYNFEKCJI SKÓRY

Katarzyna Wojtyniak

II MIEJSCE

SKN Technologów Drewna

IDEA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU W PRODUKCJI PŁYT WIÓROWYCH - SUBSTYTUCJA WIÓRÓW DRZEWNYCH ŁUPINAMI Z ORZECHÓW WŁOSKICH. WŁAŚCIWOŚCI I ZASTOSOWANIE

Maciej Klucewicz, Błażej Góral, Maciej Florczak, Martyna Plesińska, Martyna Wienke, Marta Sikorska, Piotr Wojtala, Mikołaj Filip, Antoni Jakubowski

III MIEJSCE

SKN Technologów Żywności

WŁAŚCIWOŚCI TECHNOLOGICZNE IZOLATU BIAŁKOWEGO ZE ŚWIERSZCZY ACHETA DOMESTICUS

Jakub Królak, Krzysztof Przesmycki, Łukasz Szala, Jan Kucharski

WYRÓŻNIENIE

SKN Inżynierii Rolniczej

OCENA WŁAŚCIWOŚCI MECHANICZNYCH CZĘŚCI ROŚLIN

Damian Tomaszewski, Michał Żabierek

 

II. SEKCJA PRZYRODNICZA

I MIEJSCE

SKN Zootechników i Biologów

POSZUKIWANIE PODŁOŻA GENETYCZNEGO WYSTĄPIENIA ROZSZCZEPU WARGI

I PODNIEBIENIA U PSÓW RASY AMERYKAŃSKI  STAFFORDSHIRE TERIER

Jędrzej Rozynek

II MIEJSCE

SKN Zootechników i Biologów

SKUTECZNOŚĆ POKARMÓW WYBARWIAJĄCYCH CIAŁA RYB ORAZ ICH WPŁYW

NA WITALNOŚĆ GURAMI MARMURKOWEGO ODMIANY ZŁOTEJ

Paula Skrzypczak, Mariusz Siok, Klaudia Łyczykowska, Piotr Szymkowiak, Lilianna Ciesielska, Konstancja Ciamciak

III MIEJSCE

SKN Leśników

KOKOSZKI NA LODZIE – O ZIMOWANIU KOKOSZKI (GALLINULA CHLOROPUS) NA TERENIE POZNANIA

Marcin Łaguna, Weronika Kopa, Wiktor Kroker, Marta Kucharzak, Kacper Sowała

 WYRÓŻNIENIE

SKN Leśników

PREFERENCJE WYBORU KRYJÓWEK PRZEZ NIETOPERZE ZIMUJĄCE W SZCZELINIE PRZECIWLOTNICZEJ W PARKU SOŁACKIM W POZNANIU

Martyna Woltyńska, Katarzyna Sycz, Monika Breza

SKN Ogrodników

WPŁYW DODATKU POPIOŁU LOTNEGO ZE SPALANIA WĘGLA BRUNATNEGO

NA ZAWARTOŚĆ METALI CIĘŻKICH W GLEBIE

Jacek Rogalski

SKN Rolników

HERBICYDOWY STRES ROŚLIN I MOŻLIWOŚĆ JEGO OGRANICZENIA

Michał Trybuchowski

 

III. SEKCJA NAUK EKONOMICZNO-SPOŁECZNYCH

I MIEJSCE

SKN Młodych Menadżerów

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA STUDENTÓW UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Jolanta Szablewska, Agnieszka Stachowiak, Tobiasz Henicz

II MIEJSCE

SKN Rolników

POSTRZEGANIE ROLNICTWA PRZEZ NASTOLATKÓW

Michał Chamier Gliszczyński, Bartosz Witkowski

III MIEJSCE

SKN Dietetyków

WIEDZA I POSTAWY ŻYWIENIOWE KOBIET DĄŻĄCYCH DO ZMNIEJSZENIA MASY CIAŁA - ANALIZA ZACHOWAŃ W SOCIAL MEDIACH

Krystian Zbierski

WYRÓŻNIENIE

SKN Młodych Menadżerów

DWUCYFROWA INFLACJA A WYDATKI STUDENTÓW

Jagoda Lewandowska, Wiktoria Brewczyńska

SKN Młodych Księgowych i Finansistów

WPŁYW INFLACJI NA ZACHOWANIA KONSUMPCYJNE I DOBROBYT FINANSOWY GOSPODARSTW DOMOWYCH

Magdalena Piechocka, Julia Sieracka, Klaudia Szczap

 

IV. SEKCJA POSTEROWA

I MIEJSCE

SKN Architektury Krajobrazu

RENOWACJA ZIELONYCH ŚCIAN W BUDYNKU BIOCENTRUM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

Weronika Falkowska

II MIEJSCE

SKN Technologów Żywności

FIZYKOCHEMICZNE I SENSORYCZNE WŁAŚCIWOŚCI OWSIANO-LNIANYCH BATONÓW SYNBIOTYCZNYCH

Anna Misiak

III MIEJSCE

SKN Zootechników i Biologów

CZY OWADY ZAGOSZCZĄ NA NASZYCH TALERZACH? WPŁYW ZASTOSOWANIA TŁUSZCZU Z LARW NA WYBRANE PARAMETRY SENSORYCZNE MIĘSA

Mariusz Siok, Klaudia Łyczykowska, Paula Skrzypczak, Piotr Szymkowiak,

Liliana Ciesielska, Konstancja Ciamciak

WYRÓŻNIENIE

SKN Leśników

JESIENNE ZALOTY – SWARMING NIETOPERZY W OJCOWSKIM PARKU NARODOWYM

Martyna Woltyńska, Katarzyna Sycz, Monika Breza

SKN Zootechników i Biologów

MONITORING KONCENTRACJI GAZÓW CIEPLARNIANYCH ORAZ AMONIAKU

W MAŁYCH I DUŻYCH GOSPODARSTWACH NA TERENIE WIELKOPOLSKI

Bogumiła Nowak, Aleksandra Szejner, Maria Skorupka, Beata Wyrwał, Magdalena Kowalska

SKN Architektury Krajobrazu

KNAK DLA UAM - PROJEKT I REALIZACJA ZAZIELENIENIA COLLEGIUM MAIUS

Igor Mihułka

 

Patronat honorowy nad wydarzeniem objął prof. dr hab. Piotr Ślósarz, prorektor ds. studiów, a w składzie komitetu organizacyjnego zasiadały: mgr Karolina Brzóska, mgr Malwina Karmelita, mgr inż. Agata Walczak-Górka, Dominika Salwowska, Natalia Cieślewicz oraz Joanna Wyrwał.

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

​​​​​​​ ​​​​​ ​​​​​​​

 

 

WYDZIAŁY