Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Spotkanie dożynkowe zakładów doświadczalnych UPP | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Spotkanie dożynkowe zakładów doświadczalnych UPP

Jesień w rolniczych i leśnych zakładach doświadczalnych Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu to czas zbiorów owoców ich całorocznej pracy. Z pól zbiera się zasiane i uprawiane zboża, rzepak i buraki, a z sadów dojrzałe owoce. To również czas wstępnych podsumowań działalności gospodarczej.

 

 

Tegoroczne spotkanie z okazji zakończenia żniw w zakładach doświadczalnych UPP odbyło się 20 września w Rolniczym Gospodarstwie Doświadczalnym Dłoń. W znajdującym się na terenie RGD Dłoń pałacu spotkały się władze rektorskie i Rady Uczelni, kanclerze, kwestor, dziekani wydziałów, dyrektorzy zakładów doświadczalnych  oraz zaproszone do Dłoni lokalne władze gminne.

 

Rektor UPP, prof. Krzysztof Szoszkiewicz otrzymując tradycyjny wieniec, podziękował wszystkim zaangażowanym pracownikom Uczelni za trud i ciężką pracę, dzięki którym udało się zebrać tegoroczne plony. Wyraził również wdzięczność za tworzenie bazy dydaktycznej dla studentów, pola badawczego i doświadczalnego dla naukowców, umożliwienie kształcenia praktycznego oraz promocję Uniwersytetu wśród środowisk naukowych i otoczenia gospodarczego.

 

Spotkanie było również okazją do podsumowania działalności uczelnianych Zakładów w mijającym roku, którego dokonał pełnomocnik Rektora UPP ds. zakładów doświadczalnych prof. Krzysztof Adamowicz. Zwrócił on uwagę, że pod względem gospodarczym bieżący rok nie należał do najłatwiejszych - na zakresie prowadzonej działalności Zakładów Doświadczalnych ciągle odbijają się skutki epidemicznych obostrzeń, niepewnej sytuacji na rynkach, ograniczania nakładów na badania i doświadczenia. Ponadto, co niezwykle istotne w pracy Zakładów w obszarze produkcji rolniczej i leśnej, tegoroczne warunki pogodowe w okresie wegetacji roślin nie sprzyjały osiąganiu zbyt wysokich wyników. Długa, chłodna wiosna oraz lato z ekstremalnymi upałami i brakiem opadów od marca niemalże do końca wegetacji mogły bardzo negatywnie wpłynąć na wzrost i niskie plony roślin. Mimo tak niesprzyjających warunków rolniczym zakładom doświadczalnym Uczelni udało się uzyskać bardzo dobre plony prowadzonej produkcji zbóż i rzepaku, nie tylko wyższe niż w roku poprzednim, ale i zdecydowanie wyższe niż średnie plony osiągnięte w tym roku w Wielkopolsce.  W dużych gospodarstwach (RGD Brody, RGD Dłoń, RGD Swadzim, RGD Przybroda) z uprawy zbóż zebrano średnio 63 dt/ha (średni plon w Wielkopolsce to 45 dt/ha), a z uprawy rzepaku 36,2 dt/ha (przy wielkopolskiej średniej 30 dt/ha). „Za tak wysokie plony, poprzedzone trudną i wymagającą pracą, naszym rolniczym zakładom doświadczalnym należą się wyrazy uznania. Wszystkim zaś zakładom – podziękowania za całoroczną pracę, utrzymywanie i rozwój zaplecza badawczego, doświadczalnego i dydaktycznego Uniwersytetu, jego promocję w środowisku naukowym i otoczeniu gospodarczym, a także prowadzenie bardzo dobrej działalności produkcyjnej i inwestycyjnej” – zakończył swoje wystąpienie Pełnomocnik, a do gratulacji dołączył Rektor UPP.

 

Uczestnicy dożynkowego spotkania mieli równie okazję zwiedzić teren Gospodarstwa, w tym budynki produkcji zwierzęcej, gdzie utrzymywane jest stado 200 krów o bardzo dobrej wydajności mleka. Dyrektor RGD Dłoń, dr inż. Witold Skrzypczak przybliżył historię tej jednostki Uczelni (dawnego majątku hrabiostwa Druckich – Lubeckich) i specyfikę jego działalności doświadczalnej oraz produkcyjnej.

 

Przed zakładami doświadczalnymi Uniwersytetu kolejny rok pracy w obszarze  doświadczalnictwa, dydaktyki i gospodarki, zmierzenie się z wyzwaniami rynku rolnego i leśnego, wymaganiami nauki i praktycznego kształcenia studentów. To także rok nowych wyzwań, takich jak udział we wprowadzaniu innowacyjnych technologii, w tym na polu pozyskiwania alternatywnych źródeł energii. Tu Zakłady UPP już odnajdują swoje szanse: funkcjonuje biogazownia rolnicza, powstaje nowoczesna biometanownia, przygotowywane są lokalizacje instalacji wiatrowych i fotowoltaicznych. Zakłady doświadczalne Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu są otwarte na wszelkie propozycje współpracy naukowej, badawczej, dydaktycznej i gospodarczej zarówno z jednostkami UPP i ośrodkami badawczymi krajowymi i zagranicznymi oraz firmami branży rolniczej, sadowniczej i leśnej.

 

Tekst i zdjęcia: mgr Kamila Bryll
Redakcja: Iwona Cieślik, rzeczniczka prasowa UPP

 

 

 

 

 

 

 

 

WYDZIAŁY