Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Spotkanie noworoczne czas podsumowań i planów na rok 2024 oraz wręczenie nagród dla najlepszych dydaktyków | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Spotkanie noworoczne czas podsumowań i planów na rok 2024 oraz wręczenie nagród dla najlepszych dydaktyków

Noworoczne spotkanie zainicjowane przez rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, prof. dr. hab. Krzysztofa Szoszkiewicza odbyło się 11 stycznia i połączone było z wręczeniem nagród dla laureatów plebiscytu na Najlepszych Nauczycieli UPP.  

 

 

 

W wydarzeniu uczestniczyli rektorzy poprzednich kadencji, prorektorzy, władze wydziałów, kanclerze, kwestor, kierownicy katedr, jednostek administracyjnych, uczestnicy spotkania noworocznego dyrektorzy zakładów doświadczalnych oraz samodzielnych jednostek uczelni. 

 

Głównym celem spotkania było podsumowanie działań Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu w roku 2023 oraz przedstawienie planów na obecny rok. Rektor przedstawił istotne wydarzenia, osiągnięcia i dane związane z funkcjonowaniem Uczelni. Uczestnicy spotkania zostali także poinformowani o planowanych inwestycjach, działaniach usprawniających i projektach zaplanowanych  w bieżącym roku. Na koniec wystąpienia Rektor wyraził wdzięczność za dotychczasową współpracę oraz zaangażowanie pracowników, których wysiłek przyczynia się w istotny sposób do rozwoju naszej Uczelni. 

 

Podczas spotkania wręczone zostały również nagrody dla laureatów plebiscytu na Najlepszych Nauczycieli Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zorganizowanego przez Konwent Samorządu Studenckiego oraz Dział Studiów i Spraw Studenckich. Konkurs stanowi okazję do wyróżnienia tych nauczycieli akademickich, którzy nie tylko przekazują wiedzę, ale także inspirują i wspierają rozwój studentów.   

Nagrody dla Najlepszych Nauczycieli UPP z poszczególnych Wydziałów odebrali:  

  • Rolnictwa, Ogrodnictwa i Bioinżynierii - prof. UPP dr hab. Joanna Zeyland  

  • Leśnictwa i Technologii Drewna - dr inż. Bartosz Bułaj  

  • Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach - dr hab. Łukasz Myczko  

  • Nauk o Żywności i Żywieniu - dr inż. Maciej Taczanowski  

  • Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej - dr inż. Aleksander Jędruś  

  • Ekonomii - dr inż. Krzysztof Pawłowski.  

 

Artystycznym akcentem spotkania był występ Chóru Akademickiego „Coro da Camera” pod dyrekcją dr Barbary Dąbrowskiej-Silskiej. 

 

Iwona Cieślik

Rzeczniczka prasowa UPP

 

 Chór Akademicki „Coro da Camera” uczestnicy spotkania noworocznego  Chór Akademicki „Coro da Camera” ​​​​​​​  ​​​​​​​ wręczanie nagród na najlepszego nauczyciela UPP ​​​​​​​ wręczanie nagród na najlepszego nauczyciela UPP ​​​​​​​ wręczanie nagród na najlepszego nauczyciela UPP ​​​​​​​ wręczanie nagród na najlepszego nauczyciela UPP ​​​​​​​ wręczanie nagród na najlepszego nauczyciela UPP ​​​​​​​ wręczanie nagród na najlepszego nauczyciela UPP ​​​​​​​ laureaci plebiscytu na najlepszego nauczyciela UPP ​​​​​​​  ​​​​​​​ uczestnicy spotkania noworocznego ​​​​​​​ uczestnicy spotkania noworocznego

WYDZIAŁY