Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Stowarzyszenie Studentów Obcokrajowców | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Stowarzyszenie Studentów Obcokrajowców

W związku z szybkim wzrostem liczby studentów zagranicznych na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu z inicjatywy prof. dr. hab. Jeana Diatty powołane zostało Stowarzyszenie Studentów Obcokrajowców (International Student Association - PULS-ISA). 22 grudnia odbyło się spotkanie ZOOM, na którym poznaliśmy koordynatorów PULS-ISA.

 

 

 

Stowarzyszenie Studentów Obcokrajowców ma na celu aktywne reprezentowanie interesów studentów zagranicznych oraz zintegrowanie i zapewnienie współpracy pomiędzy studentami polskimi i  cudzoziemcami. Inicjatywa zmierzać ma także do wykorzystania potencjału coraz większej liczby studentów zagranicznych na UPP oraz wsparcia organizacyjnego i promocyjnego Uczelni dzięki współpracy ze studentami.

 

Spośród wszystkich studentów zagranicznych wyłoniona została w drodze konkursu grupa koordynatorów, odpowiedzialnych za poszczególne obszary funkcjonowania na Uczelni.

 

Koordynatorzy, którzy otrzymali oficjalne powołania podczas spotkania 22 grudnia, to:

 

Gabriel Arifayan: General Coordinator – koordynowanie działań wszystkich koordynatorów (Coordinators) oraz ścisła współpraca z prof. Jeanem Diattą (PULS Representative)

 

Muhammad  Aslam: Coordinator for Science and Studies – odpowiedzialny za informowanie studentów obcokrajowców o możliwościach udziału w poszczególnych kołach naukowych i  inicjatywach naukowych organizowanych na UPP;

 

Stella-Maris Onwuama: Coordinator for Culture and Arts – współpraca z Centrum Kultury Studenckiej  (CKS) oraz organizowanie wydarzeń kulturalno-muzyczno-artystycznych;

 

Emmanuel Okonkwo: Coordinator for Promotion – odpowiedzialny za kanały komunikowania i promocję wydarzeń wśród społeczności studentów zagranicznych oraz współpracę z Działem Marketingu i Komunikacji w celu promocji studiów anglojęzycznych;

 

Zainab Mustapha: Coordinator for Social and Dormitories – zapewnia wsparcie studentom zagranicznym w procesie adaptacji na uczelni, wyjaśnia procedury dotyczące zasad studiowania i legalizacji pobytu w Polsce oraz pomaga we wszelkich sprawach związanych z codziennym funkcjonowaniem, a więc między innymi: jak poruszać się po mieście, gdzie znaleźć mieszkanie, jeśli chcą mieszkać poza akademikami, jak i gdzie korzystać z opieki medycznej i jak załatwić formalności w tym zakresie;

Ayotola Sonubi: Coordinator for Sports and Recreation- organizowanie we współpracy z Centrum Kultury Fizycznej (CKF) harmonogramu wydarzeń sportowych dla studentów obcokrajowców.

 

„Funkcjonowanie całej struktury opiera się na interaktywnym współdziałaniu poszczególnych koordynatorów, co zapewnić ma sprawniejsze komunikowanie na linii studenci zagraniczni – koordynatorzy – administracja UPP. PULS-ISA wpisuje się także w społeczną odpowiedzialność Uczelni poprzez zapewnienie studentom zagranicznym wsparcia informacyjnego, emocjonalnego i społecznego oraz adaptacji kulturowej i integracji, co jednak ważne, przy wykorzystaniu zaangażowania i potencjału samych studentów zagranicznych. PILS-ISA ma w swym zamierzeniu również inspirować i motywować do dalszych działań na rzecz rozwoju Uczelni w obszarze studiów anglojęzycznych” – tłumaczy prof. Jean Diatta. „Chciałbym skierować słowa podziękowania dla Rektora UPP prof. dr. hab. Krzysztofa Szoszkiewicza oraz Prorektora prof. dr. hab. Piotra Ślósarza za stworzenie dogodnych warunków dla przygotowania projektu PULS-ISA, a także pani Monice Pennington oraz Uczelnianej Komisji ds. Wyboru Koordynatorów za nieustanne wsparcie. Gratulacje składam Koordynatorom i życzę wytrwałości i powodzenia” – podsumowuje prof. Diatta.

 

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

​​​​​​​ ​​​​​​​

Udostępnij ten artykuł

WYDZIAŁY