Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Studia dualne Żywienie zwierząt - jedyne takie w Polsce | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Studia dualne Żywienie zwierząt - jedyne takie w Polsce

Prawidłowe żywienie zwierząt odgrywa bardzo ważną rolę zarówno w zapewnianiu poszczególnym gatunkom optymalnych warunków życia, jak i prawidłowego rozwoju czy ochrony przed chorobami.  Studia na kierunku żywienie zwierząt pozwalają na zapoznanie się z najnowszymi osiągnięciami i trendami związanymi z wpływem diety na wzrost, rozwój oraz dobrostan zwierząt. Dla wielu osób, zajmujących się zawodowo tym specyficznym obszarem produkcji zwierzęcej, to często połączenie pracy i pasji. O studiach dualnych „Żywienie zwierząt” rozmawiamy z prof. UPP dr. hab. Janem Mazurkiewiczem prodziekanem ds. studiów na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

 

Czym charakteryzuje się kierunek Żywienie zwierząt? Dlaczego warto podjąć studia na tym kierunku?

 

prof. UPP dr hab. Jan Mazurkiewicz (JM): Po pierwsze są to studia o profilu praktycznym, co oznacza, że ponad połowa zajęć musi być przeprowadzona w formie praktycznej przez osoby  posiadające udokumentowane doświadczenie i kompetencje. Po drugie są to studia dualne, realizowane w sposób przemienny: połowa zajęć odbywa się na Uczelni, pozostała cześć jest realizowana „na zewnątrz” w podmiotach otoczenia społeczno-gospodarczego: przedsiębiorstwach rolnych czy firmach zajmujących się wytwarzaniem pasz i środków żywienia zwierząt. Pozwala to studentom na natychmiastową weryfikację wiedzy nabytej na Uczelni. Kolejny ważny element to dofinansowanie kierunku uzyskane w ramach konkursu na „Studia dualne” zorganizowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. Finansowanie umożliwia szerokie wsparcie staży (wynagrodzenie dla studentów i ich opiekunów, ubezpieczenie NNW na czas realizacji stażu oraz zwroty kosztów dojazdu lub zakwaterowania), organizację dodatkowych wyjazdów studyjnych do przedsiębiorstw rolnych, przeprowadzenie certyfikowanych kursów zawodowych (bilansowanie pasz dla zwierząt) oraz kursów poszerzających ogólne kompetencje zawodowe (kurs języka angielskiego, kurs informatyczny ECDL).

 

Studia dualne, to nowoczesny model edukacji, w którym studenci zdobywają pierwsze doświadczenie zawodowe już w trakcie nauki. Jak wygląda cześć praktyczna na Państwa kierunku?

 

JM: Studia na kierunku Żywienie zwierząt realizowane są przez 3 semestry (1,5 roku), z czego na część praktyczną jest przeznaczone 7,5 miesiąca. Część praktyczna obejmuje praktyki kierunkowe przede wszystkim na fermach oraz staże zawodowe w renomowanych wytwórniach pasz i środków żywienia zwierząt. Podczas stażu zawodowego student uczestniczy we wszystkich procesach przebiegających w firmie, począwszy od zakupu i przyjęcia surowców, poprzez produkcję, aż do sprzedaży i wysyłki gotowych produktów. Bardzo ważnym etapem stażu jest poznanie pracy doradców żywieniowych, których działania mają bezpośredni wpływ na ocenę efektywności produktów oraz ich udoskonalanie. Mocną stroną praktyczną naszych studiów są nasi partnerzy w procesie kształcenia. Są to liderzy w branży: Agrifirm Polska, De Heus, JHJ, Josera Polska, Neorol Sano - Nowoczesne Żywienie Zwierząt, Trouw Nutrition Polska, Wytwórnia Pasz Lira, Wytwórnia Premiksów LNB - Cargill Poland, Wytwórnie Pasz Piast. Realizacja studiów dualnych to jeszcze szersza niż dotychczas współpraca Wydziału z otoczeniem społeczno-gospodarczym w obszarze dydaktycznym. A jaki jest efekt? Proszę zobaczyć: https://www.youtube.com/watch?v=iutDjFXOIrQ&t=35s

 

Do czego przygotowują te studia, jaka jest perspektywa zawodowa?

JM: Żywienie zwierząt to kierunek studiów nastawiony na kształcenie wysoko wykwalifikowanych specjalistów, posiadających wiedzę, a przede wszystkim umiejętności praktyczne i kompetencje zawodowe w zakresie zapewniania potrzeb pokarmowych zwierząt na podstawie znajomości ich fizjologii, procesów biochemicznych i efektów produkcyjnych oraz bilansowania składu pasz, technologii ich wytwarzania i zróżnicowanych systemów stosowanych w szeroko pojętej produkcji zwierzęcej. Kształcenie takich osób wynika wprost z zapotrzebowania na pracowników w dynamicznie rozwijających się przedsiębiorstwach rolnych, wytwórniach pasz i dodatków paszowych oraz podmiotach świadczących usługi doradcze i eksperckie na rzecz produkcji zwierzęcej. Absolwenci kierunku Żywienie zwierząt doskonale odnajdują się na rynku pracy, w zdecydowanej większości są zatrudniani w firmach, w których realizowali staże zawodowe.

Jak absolwenci i studenci oceniają te studia?

 

JM: Pierwsi absolwenci ukończyli kierunek w czerwcu ubiegłego roku (2020). Ich opinie są jednoznacznie pozytywne. Na potwierdzenie pozwolę sobie przedstawić wypowiedź jednej z absolwentek, pani mgr inż. Anny Parysek: „Bardzo się cieszyłam, kiedy zostałam zakwalifikowana na ten kierunek studiów. Jednoznacznie mogę stwierdzić, że nie rozczarowałam się. Studia dualne to wyjątkowa okazja, aby poznawaną na Uczelni teorię sprawdzać natychmiast w praktyce. Miałam możliwość odbywania praktyk i stażu w jednej z największych i najbardziej znanych w Europie firm zajmującej się m.in. produkcją mieszanek mineralno-witaminowych. Dodatkową wartością jest również to, że większość moich koleżanek i kolegów zostało zatrudnionych w firmach, w których odbywali praktyki i staże. Ponadto w ramach programu studiów mogliśmy uczestniczyć w kursach pozwalających zdobyć nam przydatne kompetencje i uprawnienia. Mogę z czystym sumieniem polecić kierunek studiów Żywienie zwierząt”. Cóż więcej można dodać?

 

Kierunek Żywienie zwierząt na Wydziale Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP powstał dzięki realizacji projektu „Żywienie zwierząt – nowy kierunek studiów dualnych na WMWZ na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu”, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa III Szkolnictwo wyższe dla Gospodarki i rozwoju, realizowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Kierunek jest dedykowany dla absolwentów studiów pierwszego stopnia na kierunkach zootechnika lub rolnictwo z tytułem zawodowym inżyniera, którzy są przygotowani do kontynuacji kształcenia w obszarze nauk rolniczych.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

ZałącznikRozmiar
Image icon PLAKAT394.08 KB

WYDZIAŁY