Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Sukces Konferencji organizowanej przez IVSA Oddział Poznań – prawie tysiąc uczestników | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Sukces Konferencji organizowanej przez IVSA Oddział Poznań – prawie tysiąc uczestników

 

W dniu 20 lutego 2021 roku, studenci kierunku Weterynaria Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach, zorganizowali 10 już konferencję IVSA Poznań.

 

Konferencja "Serce warte Poznania" cieszyła się szerokim zainteresowaniem, na wydarzenie zarejestrowało się ponad 930 osób! Wśród prelegentów pojawiły się osobistości ze  świata weterynarii: prof. dr hab. Urszula Pasławska, dr n. wet. Adrian Janiszewski. lek. wet. Marta Boruczkowska oraz lek. wet. Rafał Niziołek. Na konferencji nie zabrakło opiekuna IVSA Poznań, dr n. wet. Tomasza Nowaka, a wydarzenie oficjalnie otworzyła Pani Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach prof. dr hab. Małgorzata Szumacher. Wśród gości obecni byli również Prorektor ds. Studiów UPP prof. dr hab. Piotr Ślósarz oraz Dyrektor Uniwersyteckiego Centrum Medycyny Weterynaryjnej lek. wet. Maciej Gogulski. Podczas konferencji studenci i lekarze weterynarii z całej Polski mieli okazję pogłębić swoją wiedzę w zakresie stanów nagłych w kardiologii, rozróżniania objawów pulmonologicznych od kardiologicznych, oraz PDA i wrodzonych zaburzeniach rytmu serca u psów. Dzięki współpracy naszych studentów z patronami medialnymi: "Magazyn Weterynaryjny" oraz "Cierpienia Młodego Weterynarza" informacja o wydarzeniu obiegła całą Polskę, a dzięki współpracy ze sponsorami "Edra Urban & Partner" oraz "Boehringer Ingelheim" uczestnicy mogli otrzymać wspaniałe nagrody! Wydarzenie zostało w całości przygotowane przez zarząd IVSA Poznań i odniosło wielki sukces!

 

Organizatorzy: zarząd IVSA Poznań

  • Ewa Urbańczyk (5 rok) - prezydent - kontakt z prelegentami, kontakt ze sponsorami, organizacja, promocja konferencji, przygotowanie dyplomów, prowadzenie konferencji
  • Inga Olejnik (5 rok) - Exchange Officer - kontakt z prelegentami, przygotowanie strony technicznej, strona techniczna podczas konferencji, promocja konferencji, przygotowanie dyplomów
  • Karolina Pietrzak (5 rok) - Skarbnik - przygotowanie grafik, przygotowanie strony technicznej, strona techniczna podczas konferencji, promocja konferencji, przygotowanie dyplomów
  • Agata Krüger (1 rok) - Junior Exchange Officer - kontakt ze sponsorami, promocja konferencji, przygotowanie dyplomów
  • Marcelina Chudyk (3 rok) - Public Relations - promocja konferencji, przygotowanie dyplomów, pomoc przy kontakcie ze sponsorami i prelegentami

 

 

prof. dr hab. Małgorzata Szumacher
Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach

 

 

 

 

WYDZIAŁY