Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Technikum Środowiska w Poznaniu ze wsparciem finansowym na udoskonalenie modelu kształcenia zawodowego | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Technikum Środowiska w Poznaniu ze wsparciem finansowym na udoskonalenie modelu kształcenia zawodowego

20 lipca br. w Technikum Środowiska w Poznaniu odbyła się konferencja prasowa, podczas której Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak w imieniu Instytucji Zarządzającej Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 i Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, reprezentujący stronę Beneficjenta – Technikum Środowiska w Poznaniu, podpisali umowę o dofinansowanie projektu pt.: ”Infrastruktura dydaktyczna Technikum Środowiska w Poznaniu dla podniesienia jakości kształcenia zawodowego”.

 

 

 

Umowę podpisano w obecności zaproszonych gości: Doroty Kinal – Dyrektora Departamentu Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, prof. dr. hab. Piotra Golińskiego – Prorektora ds. nauki i współpracy międzynarodowej UPP, mgr. Roberta Fabiańskiego – Kanclerza UPP, prof. dr hab. Huberta Waligóry – Pełnomocnika Rektora ds. Edukacji Pozaakademickiej; osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację projektu: mgr Katarzyny Trzeciak – Kierownika Działu Projektów UPP, Tomasza Kokowskiego – kierownika projektu oraz Dyrektora Technikum  Środowiska w Poznaniu – mgr. Andrzeja Kabacińskiego.

 

„Samorząd Województwa i Zarząd Województwa Wielkopolskiego uznaliśmy, że szkolnictwo zawodowe to dziedzina dziś niezwykle ważna, wymagająca i godna wsparcia ze środków budżetu Unii Europejskiej” – mówił Marszałek Woźniak.  „Obserwujemy potrzeby rynku pracy, widzimy wysokie wymagania przedsiębiorców i pracodawców wobec absolwentów szkół zawodowych oraz ich oczekiwania, aby poprzeczka wymagań wobec absolwentów szkół zawodowych była coraz wyższa i dostosowana do możliwości przedsiębiorców. A ci często dysponują nowoczesnymi technologiami, wysoko zaawansowanymi  opartymi na systemach elektronicznych. To jedna sfera edukacyjna – wybiegająca w przyszłość. A druga  to ta bieżąca, która uczy tradycyjnych umiejętności, a które często w polskich systemach edukacyjnych pogubiono. Trendy i zamiary edukacyjne czasami rozmijały się z rzeczywistością. Tamte systemy często stawiały wysoko poprzeczkę, jeśli chodzi o poziom kształcenia, ale często nie dostrzegały realnych potrzeb rynku. Dlatego dziś mamy kryzys – w wielu dziedzinach brakuje  fachowców – który, mam nadzieję, można zniwelować poprzez konkretne działania edukacyjne. Te dwie sfery wielkopolskie szkoły zawodowe starają się realizować” – podkreślił Marszałek. 

 

 

„Technikum Środowiska przygotowuje specjalistów w dziedzinach: inżynieria środowiska, energetyka odnawialna, agrobiznes, agrotronika, mechanizacja rolnictwa i weterynaria, a dzięki tak znaczącemu wsparciu finansowemu, można rozbudować i unowocześnić infrastrukturę dydaktyczną, doposażyć specjalistyczne pracownie zawodowe przeznaczone do praktycznego kształcenia zawodowego oraz zwiększyć dostępność i zakres praktycznej nauki zawodu w warunkach zbliżonych do rzeczywistych” – mówił Rektor Krzysztof Szoszkiewicz. „Deklaruję  zaangażowanie całego zespołu w realizację projektu i jak najlepsze wykorzystanie przyznanych środków” – dodaje Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

 

Na uatrakcyjnienie oferty szkoły i rozwój bazy dydaktycznej uczelnia uzyskała 4,25 mln zł unijnego dofinansowania w ramach WRPO 2014+.

Inwestycja polega na doposażeniu specjalistycznych pracowni (chemicznej, chowu i hodowli zwierząt, diagnostyczno-laboratoryjnej, zootechnicznej, komputerowej, agrotroniki) oraz  warsztatów mechanizacji rolnictwa i laboratorium energii odnawialnych, a także  biblioteki i czytelni.  Z nowoczesnej infrastruktury  i sprzętu dydaktycznego będzie mogło korzystać blisko 700 uczniów rocznie.  

 

Grażyna Adamczyk
Dział Marketingu i Komunikacji

Źródło: https://www.umww.pl/

 

Udostępnij ten artykuł

WYDZIAŁY