Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility TRiLiada 2023 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

TRiLiada 2023

Zgodnie z wieloletnią tradycją 25 maja br. Studenckie Koło Naukowe Inżynierii Rolniczej działające w Katedrze Inżynierii Biosystemów Wydziału Inżynierii Środowiska i Inżynierii Mechanicznej UPP zorganizowało wydarzenie o nazwie TRiLiada, które jest połączeniem ducha i tradycji akademickich z wiedzą o najnowszych technologiach. Tegoroczna edycja była wyjątkowa, ponieważ przypadła w roku jubileuszu 50-lecia powstania Studenckiego Koła Naukowego Mechanizacji Rolnictwa. Dlatego wydarzenie odbyło się pod hasłem „Studenckie Koła Naukowe Inżynierii Rolniczej: w 50 lat od mechanizacji do cyfryzacji rolnictwa”.

 

 

 

Najnowsze technologie - sztuczna inteligencja (AI), Internet rzeczy (IoT), sieć 5G oraz roboty polowe – są faktem w rolnictwie, oferują wsparcie rolnikom i agrobiznesowi.  Dzięki cyfryzacji producenci rolni, dostawcy środków produkcji, przetwórcy, producenci i serwisy maszyn mogą korzystać z usprawnionego łańcucha wartości dzięki ściślejszej współpracy i lepszej komunikacji. Dynamicznie rozwijające się technologie wymagają interdyscyplinarnej wiedzy eksperckiej, którą dostarcza dobrze wykształcona kadra z zakresu techniki i technologii produkcji rolniczej oraz technologii pozyskiwania i obróbki cyfrowych danych. Takie kadry są kształcone na Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu na kierunkach: inżynieria rolnicza, informatyka stosowana i ekoenergetyka, a TRiLiada jest świętem studentów tych kierunków i jest pomostem pomiędzy studentami i praktyką.

Podczas wydarzenia wygłoszone zostały merytoryczne wykłady prowadzone przez ekspertów z przedsiębiorstw branży inżynierii rolniczej i redaktorów czasopism branżowych, które dotyczyły wyzwań stojących przed inżynierią rolniczą wobec cyfrowej rewolucji rolnictwa.

W drugiej części wydarzenia miała miejsce intelektualna i sportowa rywalizacja studentów i uczniów z zaproszonych szkół średnich i reprezentacji studentów z Politechniki Bydgoskiej. Do rywalizacji przystąpiło 12 drużyn. W pierwszej części uczestnicy odpowiedzialni na 16 pytań przygotowanych przez prelegentów z zaproszonych firm. Quiz przeprowadzono w aplikacji przygotowanej przez SKNIR. Część sprawnościowa obejmowała pięć konkurencji, m. in. pokonanie na czas toru przeszkód zdalnie sterowanym modelem ciągnika.

W klasyfikacji końcowej:

I miejsce zajęła drużyna III rok studiów kierunku inżynieria rolnicza

II miejsca zadęła drużyna uczniów z Zespołu Szkół Rolniczego Centrum Kształcenia Ustawicznego w Trzciance

III miejsce zajęła drużyna z Zespołu Szkół Przyrodniczych w Poznaniu.

Zwycięskim drużynom wręczono specjalnie przygotowane puchary, medale oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez zaproszone firmy i redakcje czasopism.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​ ​​​​​​​

WYDZIAŁY