Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Tytuł profesorski na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Tytuł profesorski na Wydziale Nauk o Żywności i Żywieniu

Prof. UPP, dr hab. Paweł Cyplik z Katedry Biotechnologii i Mikrobiologii Żywności otrzymał tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych  w dyscyplinie inżynieria  środowiska, górnictwo i energetyka. Nominacja przyznana została 17 czerwca 2021r.

 

 

Od początku pracy naukowej, główne zainteresowania badawcze prof. dr. hab. Pawła Cyplika skupiały się wokół zagadnień związanych z analizą czynników wpływających na usuwanie wybranych  zanieczyszczeń środowiskowych takich jak azotany, węglowodory, ciecze jonowe. Najważniejsze osiągnięcia badawcze dotyczą  analizy taksonomicznej i funkcjonalnej mikrobiomu wody i gleby w celu oceny potencjału biodegradacyjnego środowiska do samooczyszczenia oraz monitorowania efektywności usuwania wybranych ksenobiotyków.

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

Udostępnij ten artykuł

WYDZIAŁY