Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dla rolnictwa | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu dla rolnictwa

„Działalność i osiągnięcia naukowo-badawcze Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na przestrzeni 70 lat istnienia. Współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym oraz instytucjami związanymi z rolnictwem” – to tytuł prezentacji Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu prof. dr. hab. Krzysztofa Szoszkiewicza, z którą zapoznali się 16 czerwca (podczas zdalnych obrad) radni z sejmikowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Sejmiku Województwa Wielkopolskiego.

 

 

Rektor omówił najważniejsze inicjatywy uczelni, podkreślał współpracę naukowców i przedsiębiorców, wskazywał na konieczność popularyzacji nauki i dalszego transferu wiedzy do biznesu. Radni z  kolei zwrócili uwagę, że absolwenci Akademii Rolniczej (poprzednia nazwa), a teraz  Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu mają ogromny wpływ na rozwój i sukcesy wielkopolskiego rolnictwa.

 

Mat. https://www.umww.pl/artykul/uniwersytet-dla-rolnictwa

Redakcja: Iwona Cieślik, Rzeczniczka prasowa UPP

WYDZIAŁY