Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu po raz pierwszy sklasyfikowany w Times Higher Education World University Rankings | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu po raz pierwszy sklasyfikowany w Times Higher Education World University Rankings

Opublikowano wyniki najnowszej edycji Times Higher Education World University Rankings 2024, który jest jednym z czterech najbardziej renomowanych rankingów uniwersyteckich klasyfikujących uczelnie wyższe z całego świata. W tym prestiżowym zestawieniu po raz pierwszy ujęty został Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu. 

 

 

W rankingu uwzględniono 1904 uniwersytety ze  108 krajów. Z Polski sklasyfikowanych zostało 39 uczelni. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu uzyskał pozycję w kategorii 1201    do 1500, w której znalazły się również dwa inne uniwersytety rolniczo-przyrodnicze - SGGW i Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, natomiast Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie, ujęty został w kategorii 1501+.  Warto również podkreślić, że spośród uczelni w Poznaniu, wyżej notowane niż UPP były jedynie Uniwersytet im. Adama Mickiewicza oraz Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu (oba w kategorii 1001-1200).  

 

Ocena jakości uczelni w rankingu opiera się na pięciu głównych wskaźnikach: nauczanie (Teaching), środowisko badań (Research Environment), jakość badań (Research Quality), umiędzynarodowienie (International Outlook) oraz przemysł (Industry). W obszarze analizy aktywności publikacyjnej uczelni, włączono w tym roku (oprócz dotychczasowej liczby prac naukowych i ich cytowań) wskaźniki ważności publikacji: Research Excellence i Research Influence. Wszystkie dane pozyskiwane są z uczelni, bazy Scopus oraz dystrybuowanych wśród naukowców ankiet reputacji akademickiej. 

 

W czołówce światowego rankingu uplasowały się kolejno: University od Oxford, Stanford University oraz Massachusetts Institute of Technology. Natomiast w Polsce liderami są: Uniwersytet Jagielloński (601-800), Uniwersytet Warszawski (601-800), Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu (601-800) oraz Uniwersytet Medyczny w Łodzi (801-1000). 

 

Link do rankingu: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2024/world-ranking  

 

Iwona Cieślik, rzeczniczka prasowa UPP 

WYDZIAŁY