Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w Katalogu Dobrych Praktyk społecznej odpowiedzialności uczelni w dobie pandemii COVID-19 | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu w Katalogu Dobrych Praktyk społecznej odpowiedzialności uczelni w dobie pandemii COVID-19

Działania wspólnoty akademickiej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu związane z radzeniem sobie z problemami powstającymi w czasie pandemii COVID-19 zostały wymienione w Katalogu dobrych praktyk społecznej odpowiedzialności uczelni na rok 2021. Katalog jest przygotowywany corocznie przez ekspertów działających w Grupie roboczej ds. Społecznej Odpowiedzialności Uczelni, która działa przy Zespole ds. Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw – organie pomocniczym Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej.

 

W Katalogu znalazły się działania prowadzone w związku z pandemią COVID-19 od marca 2020r. Mogły je zgłaszać wszystkie uczelnie w kraju, w tym te, które są  sygnatariuszami Deklaracji Społecznej Odpowiedzialności Uczelni (DSOU). Takich uczelni jest jak dotąd 83, a UPP znajduje się w tym gronie od września 2019r.

Dobre praktyki zbierano od 15 czerwca do 31 lipca 2020r, a uczelnia mogła zgłosić do 5 przykładów takich praktyk. Łącznie do katalogu wpłynęło 171 zgłoszeń od zaledwie 57 uczelni, (w tym 40 będących sygnatariuszami DSOU). W Katalogu praktyki podzielono na 8 kategorii tj.: działania edukacyjne, działania naukowe, działania komunikacyjno-informacyjne, wsparcie sprzętowe i środki ochrony, wsparcie psychologiczne, pomoc materialna, wolontariat oraz inne działania.

 

W dobie pandemii uczelnie najczęściej udzielały wsparcia sprzętowego i zapewniały środki ochrony. Również Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu zgłosił dobre praktyki z tego obszaru, a ich najlepszym przykładem są działania podjęte przez zespół pod kierownictwem prof. UPP dr hab. Joanny Zeyland (Koordynatorki działań UPP wspierających walkę z pandemią https://skylark.up.poznan.pl/ogloszenia/dmik/pracownicy-i-doktoranci-z-uniwersytetu-przyrodniczego-w-poznaniu-wespr-wojew-dzk ). Zgłoszone zostały także aktywności związane udzielaniem wsparcia psychologicznego (CWR oraz interaktywna mapa pomocy psychologicznej https://skylark.up.poznan.pl/ogloszenia/dmik/centrum-wsparcia-i-rozwoju-uniwersytetu-przyrodniczego-w-poznaniu ), przy czym warto podkreślić, że w tym zakresie zgłoszono tylko 24 dobre praktyki. Aktywność UPP została uzupełniona także o działania na rzecz studentów, w tym studentów obcokrajowców.

 

Ponieważ zarówno w tym roku, jak i w latach kolejnych powstawać będą podobne Katalogi dedykowane określonym sprawom uczelni, takim jak np. etyka i etos w pracy akademickiej, które będą tematem przewodnim Katalogu na rok 2021, chcielibyśmy zachęcić Państwa do zgłaszania swoich działań w tym zakresie. Przygotowaliśmy arkusz zgłozeniowy w formie ankiety, do korzystania z którego zapraszamy:

Zgłoszenie Dobrej Praktyki Społecznie Odpowiedzialnej Uczelni Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 2021

 

Z dotychczas zgłoszonymi dobrymi praktykami można zapoznać się TUTAJ.

 

 

Katalog Dobrych Praktyk społecznej odpowiedzialności uczelni w dobie pandemii COVID-19 dostępny jest wraz z innymi ciekawymi publikacjami w Biblioteczce SOU.

 

Zapraszam zarówno do działań, jak i współpracy na rzecz SOU

 

Prof. UPP dr hab. Magdalena Kozera-Kowalska
/Pełnomocniczka rektora ds. SOU/

 

ZałącznikRozmiar
PDF icon KATALOG DOBRYCH PRAKTYK SOU4.22 MB

WYDZIAŁY