Please ensure Javascript is enabled for purposes of website accessibility UPP gospodarzem uroczystej inauguracji kierunku Neurobiologia | Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

UPP gospodarzem uroczystej inauguracji kierunku Neurobiologia

Międzyuczelniany kierunek Neurobiologia zainaugurowano uroczyście 11 października 2021 r. w Kolegium Rungego, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Neurobiologia to powołany w 2015 roku interdyscyplinarny kierunek studiów II stopnia prowadzony obecnie przez cztery poznańskie uczelnie. 

 

 

W uroczystości udział wzięli przedstawiciele poznańskich uczelni, wspólnie tworzących kierunek: Wydziału Biologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydziału Wychowania  Fizycznego, Sportu i Rehabilitacji Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu, Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu oraz Wydziału Lekarskiego I Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. 

 

Inaugurację uroczyście otworzyła Dziekan Wydziału Medycyny Weterynaryjnej i Nauk o Zwierzętach UPP prof. dr hab. Małgorzata Szumacher, która podkreśliła w swym przemówieniu unikalną wartość kierunku oraz życzyła studentom, którzy go wybrali zadowolenia ze studiowania, spełnienia i tego, aby dokonany wybór dał im w przyszłości satysfakcjonującą pracę. 

Podczas spotkania studenci złożyli ślubowanie, dzięki któremu oficjalnie zostali przyjęci w poczet studentów. Młodzi adepci neurobiologii zostali zapoznani także z programem nauczania oraz wysłuchali wykład inauguracyjny „Na tropach neurobiologii otyłości i płodności” wygłoszony przez prof. dr hab. Joannę Śliwowską. 

 

Uroczystość uświetnił koncert zespołu Castle Brass, kwintetu złożonego z dwóch trąbek, rogu, puzonu i tuby. Tworzą go muzycy Filharmonii Poznańskiej i Teatru Wielkiego w Poznaniu. 

 

Iwona Cieślik
Rzeczniczka prasowa UPP

 

WYDZIAŁY